Skylight

Inlägg publicerade under kategorin Fakta om djur

Av Sandra - 5 juli 2013 10:43

 

Jättemyrsloken är ett udda djur som inte liknar någonting annat. När jättemyrslokens unge föds är den fullt utvecklad och ser ut som en miniatyr av en vuxen. Ungen klättrar omedelbart upp på mammans rygg och där tillbringar den en stor del av sina första månader. Färgteckningen på ungen stämmer överens med mammans så att det inte syns att den finns på ryggen – smart kamouflage, eller hur?

part of EEPIngår i EEP
Utrotningshot: Missgynnad(NT)

Jättemyrsloken har inga tänder utan krossar sin mat mot gommen. Den långa tungan kan bli 60 cm lång och används för att få tag på myror och andra insekter. När jättemyrsloken kommer fram till en myrstack river den sönder en liten del av stacken och slickar i sig myror. Den kan sticka ut tungan upp till 150 gånger i minuten! En vuxen jättemyrslok kan äta 30 000 myror per dag. Eftersom myror innehåller väldigt lite energi har myrsloken utvecklat sätt att spara energi. Den rör sig mycket långsamt och har låg kroppstemperatur, bara 32 grader.

Trots att jättemyrsloken är en fredlig insektsätare utan tänder ska man inte bråka med den. Den kan nämligen försvara sig mycket bra med sina långa vassa klor på framtassarna. Med dessa kan den till och med försvara sig mot fiender som jaguarer och pumor. Jättemyrsloken hotas framförallt av att alltmer natur omvandlas till jordbruksmark. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprojektet för bevarande av jättemyrsloken.

Myrmecophaga tridactyla

Längd : upp till 2 m

Vikt: upp till 55 kg

Föda: Myror, termiter och insekter

Dräktighet: ca. 190 dygn

Antal ungar: 1 st

Livslängd: upp till 26 år

Biotop: Grässlätter, savann,  buskskog och regnskog

Utbredning: Från södra Mexiko till Uruguay och till nordvästra Argentina

Källa #Myrslok #ParkenZoo

ANNONS
Av Sandra - 5 juli 2013 10:42

 

Kapybaran, eller vattensvinet som vi ibland säger på svenska, är en gigantisk gnagare som kan väga uppemot 60 kg. Den är en effektiv gräsätare som kan knapra i sig även de torraste och kortaste grässtråna. Kapybaror lever i familjegrupper med 10–30 individer varav en är ledarhanne och resten honor, ungar och subdominanta hanar.


Kapybaran är en skicklig simmare och när den känner sig hotad springer den ner i vattnet och ligger där med bara nosen ovanför vattenytan. Då blir den nästan osynlig bland vattenväxterna. Dessutom kan den dyka och stanna under vattnet i upp till fem minuter.

I början av 1500-talet beslutade katolska missionärer att det var tillåtet att äta kött från kapybaror under fastan. Troligen berodde detta på att munkarna trodde att dessa stora vattenlevande djur var släkt med fiskar som ju är tillåten mat under fasteperioden. Eftersom kapybarans kött anses vara mycket gott och skinnet värdefullt är jakt fortfarande ett mycket stort problem. Kapybaran föds även upp i hägn för köttproduktion. Idag räknas inte kapybaran som hotad, men jakt och den snabba skövlingen av regnskogen hotar arten på sikt.

Hydrochoerus hydrochaeris

Längd : 106-134 cm

Vikt: upp till 60 kg

Föda: Gräs, vattenväxter, frukt och skott

Dräktighet: ca. 150 dygn

Antal ungar: Upp till 8 ungar

Livslängd: upp till 15 år

Biotop: Grässlätter och områden nära vatten

Utbredning: Större delen av Sydamerika

Källa #Kapybara #ParkenZoo

ANNONS
Av Sandra - 5 juli 2013 10:39

 

Komodovaranen är den största ödlan i världen och idag finns bara ca 3 000 individer kvar. De lever inom ett område som är mindre än 1 000 kvadratkilometer i den indonesiska övärlden och sedan 1980 är området klassat som nationalpark.

part of EEPIngår i EEP

Komodovaranerna jagar både små och stora byten och de äter också as som de hittar. De har en 50 cm lång kluven tunga som, precis som hos andra reptiler, fungerar som ett luktorgan. När vinden ligger rätt kan en komodovaran känna lukten av ett ruttnande as på flera kilometers håll! Komodovaraner har en kraftig kropp, ofta med hängande buk. Benen är muskulösa och de långa tårna har vassa, krokiga klor. Svansen är lite kortare än kroppen och när komodovaranen går vilar ofta svansspetsen mot marken och ritar ett mönster mellan fotavtrycken. När den försvarar sig bits den med sina vassa tänder och kraftiga käkar samt piskar med den muskulösa svansen.

Besökande statschefer har ibland fått komodovaraner som gåva och på så sätt spreds arten till djurparker utanför Indonesien redan på 1960-talet. Indonesiska staten har idag strikt kontroll på varanerna och det krävs tillstånd från presidenten för att få föra ut en individ ur landet. De senaste åren har komodovaraner kommit till Europa för att ingå i det europeiska avelsprojektet för bevarande av arten, där även Parken Zoo deltar. Alla eventuella ungar tillhör den indonesiska staten och de kan begära tillbaka dem när de vill. På detta sätt kan en djurparkspopulation byggas upp utomlands och säkra artens framtid.

I dammen hos komodovaran på Parken Zoo hittar du också vändhalssköldpadda.

Varanus komodoensis
 
Storlek: Hanar: 3 m, Honor: 2,5 m
Vikt: Hanar: 90-100 kg, Honor: 50 kg
Föda: Mindre däggdjur och fåglar, timorhjort, vildsvin, tambuffel och hästar.
Dräktig: Äggen läggs cirka två månader efter parningen och kläcks 8-9 månader efter äggläggningen.
Antal ungar: 20
Livslängd: 50 år
Biotop: Torra monsunskogar och tropiska savanner och stäpper.

Källa #Komodovaran #ParkenZoo

Av Sandra - 5 juli 2013 10:33

På Parken Zoo hade dom en liten flock lejon som består av en hane med två honor och hans son.

                         

Det asiatiska lejonet skiljer sig från det afrikanska på flera sätt. Det är mindre, har mindre man, större hårtofsar på svans och armbåge samt en lång skinnflik som hänger under magen.

part of EEPIngår i EEP

Det asiatiska lejonet är idag ett av världens mest utrotningshotade däggdjur. Hela världspopulationen finns i Indien och består av ca 300 individer som bor inom ett område som är 1 400 kvadratkilometer stort. Idag är området nationalpark och stora ansträngningar har gjorts för att förbättra lejonens situation.

På grund av den kritiska situationen för asiatiska lejon i det vilda startade djurparkerna för många år sedan ett bevarandeprojekt för underarten. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprojektet för att bevara asiatiska lejon, och arbetar också med att sprida information om lejonens situation i det vilda.

Panthera leo persica

Storlek: 275 cm, höjd 90 cm.
Vikt: Hanar: 160-190 kg, Honor: 110-120 kg
Föda: Sambar- och chitalhjortar, men även tamboskap.
Dräktig: 110-114 dygn
Antal ungar: 1-5, vanligast 2-3
Livslängd: 17-18 år
Biotop: Torr lövskog med teak och akacia som de vanligaste trädslagen.

Källa #Lejon #ParkenZoo

Av Sandra - 5 juli 2013 10:29

       

Binturongen är ett rovdjur som tillhör djurgruppen viverrider, dit även genetter hör. Binturongen är en duktig klättrare och klättrar nedför trädstammar med huvudet först. Den har stor hjälp av sin gripsvans när den ska klättra och när den håller sig fast för att nå goda frukter långt ut på en gren.

Utrotningshot: Sårbar(VU)

Även om binturongerna är ett rovdjur äter de nämligen mycket frukt och har en viktig uppgift som fröspridare i regnskogen. Binturongen hotas främst av den snabba skogsskövling som pågår i Sydostasien just nu.

Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprojektet för att bevara binturongen. Vi arbetar också med att sprida information om binturongens situation i naturen. Alla kan bidra till binturongens överlevnad genom att exempelvis undvika att köpa produkter som innehåller palmolja eller är tillverkade av regnskogsträd.

Arctictis binturong

Längd : 60-95 cm

Vikt: 9-14 kg

Föda: Frukt, ägg, små däggdjur, insekter, löv, skott

Dräktighet: ca. 92 dygn

Antal ungar: 2-3 st

Livslängd: upp till 26 år

Biotop: Tät regnskog

Utbredning: Nordöstra Indien, Indokina, Indonesien, Burma, Thailand, Sumatra, Java, Borneo

Källa #Binturong #ParkenZoo

Av Sandra - 5 juli 2013 10:24

Om jag får säga det själv tycker jag att de inte tar särskilt bra hand om tigrarna efter det som hände med de vita tigrarna och när jag var där igår var den en som vandrade fram och tillbaka och en som ville gå igenom någon slgas port. De såg väldigt uttråkade ut.

         

Sumatratigern är en smidig katt som har lätt att röra sig i tät vegetation. Tigrarna jagar mest i gryning och skymning men kan också jaga under dagen. Deras ränder gör att de är väl kamouflerade när solstrålarna som skiner igenom trädkronorna bildar mönster vid marken. Detta underlättar vid jakt, då bytesdjuren inte upptäcker tigrarna förrän det är för sent. Sumatratigern är den underart av tiger som är mest djupgul i färgen och har de smalaste ränderna.

part of EEPIngår i EEP

Idag finns det mellan 200 och 250 sumatratigrar kvar i det vilda och de finns bara på ön Sumatra i Indonesien. Illegal jakt är ett stort hot och tigern jagas tyvärr fortfarande trots att den är fridlyst. På Sumatra har man också enorma problem med att skogar avverkas och ersätts med plantage för till exempel produktion av palmolja. Skogsskövlingen innebär att sumatratigerns hem försvinner, bytesdjuren försvinner och tigern blir ett lätt offer för tjuvjägare. Vi kan alla vara med och bromsa skogsskövlingen, exempelvis genom att låta bli att köpa produkter som innehåller palmolja!

Sumatratiger

Panthera tigris sumatrae

Storlek: Längd 270-310 cm, Mankhöjd 90 cm
Vikt: 100-260 kg
Föda: Större och mindre däggdjur och fåglar.
Dräktig: 103-110 dygn
Antal ungar: 2-4 st
Livslängd: 15-20 år
Biotop: Från tropisk regnskog till tempererad blandskog

Källa

#Tiger #Tigrar #ParkenZoo


Av Sandra - 5 juli 2013 10:20

       

Den lilla charmiga asiatiska klolösa uttern är världens minsta utter. Trots sitt namn har arten faktiskt klor, men de är mycket mindre än hos andra utterarter. Inte heller simhuden är lika väl utvecklad som hos andra uttrar. Uttrarna lever i familjegrupper med mamma, pappa och ungar i olika åldrar. Mamman och pappan delar på skötseln av ungarna.

Utrotningshot: Sårbar(VU)

Den asiatiska klolösa uttern älskar att gräva i leran vid floder och sjöar för att leta upp krabbor,
musslor och andra godsaker som kan gömma sig där. Utterfamiljen spenderar all tid tillsammans och när de inte letar mat leker de, putsar varandra eller ligger bara och njuter i solskenet.

Över hela Asien sker skogsavverkning som leder till att floder och kärr försvinner. Många områden dräneras och omvandlas till jordbruksmark och större vattensystem omvandlas för odling av fisk och jätteräkor. Det leder till ytterligare bekymmer eftersom uttrarna anses som skadedjur om de vistas i närheten av fiskeodlingarna.

På Parken Zoo arbetar vi aktivt för att bevara den klolösa uttern genom att föda upp och sköta dem på ett sätt som låter dem behålla sina naturliga beteenden och drifter. Dessutom sprider vi information om vad vi i Sverige kan göra för att rädda de asiatiska klolösa uttrarna. En mycket viktig del i detta är vårt konsumtionsmönster. Om vi alla tänker på att det vi väljer att köpa i affären kan ge förödande konsekvenser i naturen kan vi alla hjälpas åt att ge de klolösa uttrarna och många andra arter en framtid ute i naturen.

Aonyx cinerea

Längd : 45-61cm

Vikt: 1-5 kg

Föda: krabbor, musslor, fisk, amfibier, reptiler och små däggdjur

Dräktighet: ca. 60 dygn

Antal ungar: 1-7 st

Livslängd: ca 15 år

Biotop: Långsamt rinnande vatten som är ganska grunt, ex. kärr, träsk, floder, sjöar och risfält

Utbredning: Nordvästra Indien, södra Kina, Sumatra, Borneo, Java, Indonesien och Filippinerna

Källa #Utter #ParkenZoo

Av Sandra - 5 juli 2013 10:17

         

Fiskarkatten kastar sig glatt ner i vattnet och fångar sina byten – och som namnet avslöjar lever den främst av fisk.


De senaste åren har antalet fiskarkatter i det vilda minskat drastiskt. Från att ha varit ett vanligt förekommande djur har arten nu minskat så mycket att forskare inte ens lyckas fånga dem på bild vid så kallade ”kamerafällor” där förbipasserande djur fotograferas automatiskt. Man vet alltså inte idag hur många fiskarkatter som egentligen finns i naturen.

Förstörelsen av mangroveskogar och våtmarker i Asien leder till stora problem för många djur. Vi kan vara med och rädda dessa djur genom att exempelvis sluta äta jätteräkor eftersom odlingen av jätteräkor är en viktig orsak till exploatering av mangroveskogarna.

Parken Zoo medverkar i det europeiska avelsprojektet för bevarande av arten.

Prionailurus viverrinus

Längd : 65-85 cm

Vikt: Hanar: 11-12 kg, honor: 6-7 kg

Föda: Fisk, kräftdjur, grodor, ormar, fåglar, mindre däggdjur

Dräktighet: ca. 63 dygn

Antal ungar: 1-4 ungar

Livslängd: upp till 15 år

Biotop: Sjöar, floder, våtmarker och mangroveträsk

Utbredning: Södra och Sydöstra Asien såsom  Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Java, Sumatra

Källa #Fiskarkatt #ParkenZoo

Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 19 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018
>>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text: https://nyafilmerhd.com/racing-extinction/

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se