Skylight

Alla inlägg under september 2013

Av Sandra - 30 september 2013 18:10

Faux Couple Photo | BLIND GOSSIP

Faux Couple Photo

If there is one thing that publicists never tire of, it’s a staged photo.

Now, we’re not talking about the typical photo of a fake couple on the red carpet, or walking down the street holding hands, or sharing a meal at a public restaurant.

No, the best staged photos aren’t taken in public. The best ones replicate private moments, the ones that you aren’t supposed to see! They are meant to tell a secret story, one where the viewer fantasizes about what happens next.

A good example of this is a photo of a young male star on the floor, entangled with his girlfriend in a loving and “spontaneous” embrace. Of course, everybody has their clothes on, and their faces are cleverly obscured, but the publicists know that you will figure out who this clandestine couple is based on his tattoo… and what comes next based on their position.

Are you buying the hetero image they are trying to give him? Well, you shouldn’t. Because the girl in the photo isn’t the true love of his life.


Young male star: Harry Styles

''Girlfriend'': Paige Reifler

True love of his life: Louis Tomlinson

Av Sandra - 30 september 2013 14:46

Mongoliska dödsmasken

Den mongoliska dödsmasken är en ormliknande varelse som sägs finnas i Gobiöknen. Generellt anses den tillhöra kryptozoologi, eftersom man ifrågasätter rapporter och vad människor vittnat.

Masken beskrivs som en fet, ljusröd orm, som ska vara två till fyra meter lång. Det lokala namnet är allghoi (eller orghoi),khorkhoi (xopxoй) som betyder "blodfylld tarmmask" på grund av att den ska se ut som en ko-tarm. Det finns ett antal rapporter av de lokala mongolerna, att masken skulle ha egenskaper som att spy upp ett gult gift som är dödligt, och att den kan döda på avstånd genom att använda sig av en elektrisk stöt. Men det finns inga vittnen som är trovärdiga. Vissa tror att varelsen egentligen är en reptil på grund av det torra klimatet.

Gul färg sägs attrahera masken.

Den ledande vetenskapsmannen om varelsen är den tjeckiske författaren Ivan Mackerle. Loren Coleman var den första som nämnde masken i boken Cryptozoology A to Z. En expedition skickades ut under 2005 för att undersöka nya rapporter. De fann inga bevis på dess existens, men de tror att det är möjligt för en sådan varelse att finnas djupt in i Gobiöknen vid de avstängda områdena vid den Kines-Mongolska gränsen.

Den senaste expeditionen skickades ut i 2006-2007 av reality TV-serien "Destination Truth" ("Destination: Sanning"), som produceras av bröderna Mandt.


Av Sandra - 30 september 2013 14:44

Almas

Almas är en mystisk människoliknande varelse som påstås ha observerats i bland annat Mongoliet, Altajbergen och Pamir. Även i Kaukasus finns rapporter om att Almas har observerats. Varelsen ska enligt vissa observationer ha stora likheter med den berömda Yetin (Den förfärlige snömannen) som påstås leva i Himalaya. Men enligt majoriteten av de rapporterade onservationenerna (som går hundratals år tillbaka) ska Almas vara mycket mer lik moderna människor än Yetin. En teori går ut på att Almas kan vara en rest av Neanderthalmänniskorna.

Några konkreta bevis på att Almas verkligen existerar saknas helt och de flesta forskare avvisar observationerna som rena påhitt eller folksägner.

Av Sandra - 30 september 2013 14:38

Megatherium

 

Megatherium är ett förhistoriskt släkte av jättesengångare. De levde i Sydamerika för 1 miljon - 30 000 år sedan. De var växtätare.

Megatherium var 6 meter från nos till svanstipp och var klädd med päls. Under skinnet hade den små benknölar som bildade ett naturligt harnesk, ett möjligt skydd mot rovdjur. Megatherium hade också stora klor för att dra ner trädgrenar och försvara sig mot rovdjur.

Mytologi

Bland Sydamerikas infödingsstammar finns det berättelser om illaluktande jättedjur, som vid analys av vad man berättat liknar just Megatherium. Man har också hittat bevarade pälsbitar av det okända djuret, som forskare identifierat som päls från Megatherium. Fotspår som liknar Megatherium har också hittats. Flera fynd i södra Argentina syftar på att arten ska ha dött ut först för 400 år sedan.

Av Sandra - 30 september 2013 14:22

Yeti

Yeti, även kallad Snömannen, är en apliknande varelse som sägs leva högt upp i Himalayabergen och den tibetanska högplatån. Yetin är troligen tillsammans med sjöodjuret "Nessie" och sin "släkting" Bigfoot den mest berömda varelsen inom kryptozoologin, d.v.s forskningen kring djur sompåstås finnas men där det saknas vetenskapliga bevis för att djuren faktiskt existerar. Namnet Yeti anses komma från de tibetanska orden yeh-teh som betyder "klippbjörn".

Argument för och emot Yetins existens

Berättelser om Yetin finns hos tibetaner och sherpas sedan hundratals år tillbaka. Berättelser om liknande varelser, "vilda människor" etc finns också på många andra håll runt om i världen. I västvärlden hörde man talas om varelsen första gången under 1800-talet när britterna successivt började utforska Himalaya. År 1889 kom de första rapporterna i tidningar om fotspår efter en okänd tvåbent människoliknande varelse som levde högt uppe i Himalaya. De lokala guiderna ska ha berättat om den i västerlandet okända varelsen och givit relativt detaljerade beskrivningar om hur Yetin såg ut.

Under 20 och 30-talen började rapporterna om Yetin bli vanligare i västlig media, i takt med att allt fler försök gjordes att bestiga de allra högsta bergen. Intresset för den okända varelsen steg kraftigt under 50-talet och decennierna som följde. Bland de många bergsbestigare från västerlandet som under 1940 och 50-talen påstods ha sett åtminstone spår av Yetin återfinns Edmund Hillary som tillsammans med sherpan Tenzing Norgay var de första som besteg Mount Everest. Hillary hävdade att han sett fotspår efter varelsen på ca 6000 meters höjd. Så småningom blev han emellertid allt mer skeptisk till snömannens existens. Sławomir Rawicz som 1942 rymde från ett sibiriskt straffläger (Gulag) hävdade att han under sin 6000 km långa flykt till Indien sett Yetis flera gånger under vandringen över Himalaya. Han beskrev varelsen som ett apliknande djur som gick på två ben och saknade kläder. Rawiczs beskrivning av flykten, och därmed även yeti-episoden, har senare avvisats som fantasi.

Trots mängder med rapporter om fotspår och även ögonvittnesskildringar från såväl lokalbefolkning som västerländska bergsbestigare och äventyrare finns emellertid få konkreta fysiska tecken på att "Den förfärlige snömannen" faktiskt existerar. Å andra sidan finns inget som bevisar motsatsen heller. Skeptikerna hävdar att fotspåren i snön till exempel kan förklaras av att de avsatts av människor men sedan blivit förstorade av snösmältning och andra naturliga fenomen. Man menar att många av iakttagelserna är synvillor eller rena påhitt. Och allra viktigast enligt skeptikerna - man har aldrig hittat något skelett eller ens enstaka ben som skulle kunna härröra från en Yeti.

Man har dock inte legat på latsidan när det gäller att hitta fysiska bevis för Yetins existens. Bland de fysiska "bevis" som har presenterats kan nämnas en skalp som Edmund Hillary fann 1960 och ett skelett av en påstådd Yeti-hand som smugglades till London av skådespelaren Jimmy Stewart 1957. Vid undersökningar av skalpen kom forskare fram till att den var tillverkad av huden från en getlik antilop som lever i Himalaya och man tror att handen som påstås komma från en Yeti i själva verket är en människohand.

Ett av de bästa bevisen som hittills kommit fram anses vara flera foton som togs av bergsbestigaren Eric Shapton år 1951. Spåren på närmare 6000 meters höjd visade klart och tydligt fotspår efter en tvåbent varelse och man har inte kunnat visa att fotona är falska. Vidare har man hittat en del hårtufsar som tycks komma från ett för vetenskapen okänt djur. Långt ifrån alla forskare är dock övertygade. Flera stora expeditioner har under årens lopp försökt hitta bevis på varelsens existens, utan framgång. Av rapporter från senare år om Yetin påstår den berömde bergsbestigarenReinhold Messner att han 1997 såg flera Yetis och han har även skrivit en bok om varelsen. Även flera andra bergsbestigare sägs ha sett Yetin under 90-talet och början av 2000-talet.

Teorier om vad för sorts djur Yetin/Snömannen egentligen är

Trots brist på bevis saknas det inte teorier för vad för slags djur Yetin kan tänkas vara. Många beskrivningar handlar om en stor människoliknande varelse, mycket större än normalbyggda människor. Men det finns också andra beskrivningar där Yetin beskrivs som en sorts människoapa betydligt mindre än Homo sapiens. I en del fall beskrivs Yetin som vilda människor, helt utanför civilisationen.

  • Vad gäller förstnämnda alternativet tror en del att Yetin skulle kunna vara en ättling till den jättelika utdöda primaten Gigantopithecus, alternativt en sista spillra av den arten som levde i Sydostasien under flera miljoner år och som dog ut för ca 100 000 år sedan.
  • Vad gäller andra alternativet tror en del att det skulle kunna handla om en en liten underart inom Orangutangsläktet. Man har hittat indirekta bevis (fotspår, hårstrån mm) från "miniorangutanger" på bl.a. Sumatra
  • Enligt den tredje teorin är Yetin vilda människor, eventuellt en sista rest av Neanderthalmänniskorna eller nyligen upptäckta Homo floresiensis.
  • Slutligen menar några (däribland Reinhold Messner) att Yetin inte alls har något släktskap med människor eller primater. Istället är det en sorts brunbjörn som anpassat sig till ett liv uppe i bergen samt lärt sig att gå på två ben. Några forskare menar att ordet Yeti ska översättas till björn.
  • I en artikel publicerad 1 april 2004 i den ansedda vetenskapliga tidskriften Molecular Phylogenetics and Evolution presenteras DNA-tester av päls som påstås komma från en yeti. Dessa DNA-tester visar att den förmodade yetin är nära släkt med hovdjuren, men inte med någon primat.

Släktingar

Yetin eller Den förfärlige snömannen har flera olika "släktingar" runt om i världen. Den mest kända är Nordamerikas Bigfoot, även kallad Sasquatch. Vidare finns det till exempel Almas som påstås leva i Mongoliet och Altajbergen, Nguoi Rung i Vietnam, Ebu Gogo från ön Flores i Indonesien och nu senast Skunk ape i Florida. Om någon av dessa varelser faktiskt existerar anser de flesta forskare att Yetin är den mest sannolika kandidaten. Himalaya och den Tibetanska högplatån är mycket glest befolkad och till stora delar mycket svårtillgänglig, därför menar man att det inte är omöjligt att en okänd art skulle kunna undgå upptäckt.

Upptäckten (2004) av den tidigare okända människoarten Homo floresiensis som (sett i ett geologiskt perspektiv) dog ut nyligen (högst 18000 år sedan) har gjort att en del tidigare skeptiska forskare åtminstone delvis har ändrat uppfattning. En av dessa är Henry Gee, redaktör för den vetenskapliga tidskriften Nature. Han menar att om Homo floresiensis kan ha överlevt så pass nära inpå "nutid" utan att man tidigare hittat lämningar så kan det mycket väl finnas en kärna av sanning i berättelserna om "Den förfärlige snömannen". Några forskare anser nu emellertid att Homo floresiensis inte är en egen art utan att lämningarna kommer från en deformerad individ tillhörande den nuvarande människoarten Homo sapiens.


 

Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 19 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
<<< September 2013 >>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text: https://nyafilmerhd.com/racing-extinction/

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se