Skylight

Inlägg publicerade under kategorin Fakta om djur

Av Sandra - 16 juni 2013 12:49

Trosia är ett släkte med fjärilar som är vita, svarta och röda:ANNONS
Av Sandra - 16 juni 2013 12:39

Venezuelan Poodle Moth eller Venezuelansk pudel nattfjäril tror jag det heter på svenska. Det är en ny art av nattfjäril som upptäcktes av Dr. Arthur Anker 2009. 

ANNONS
Av Sandra - 6 juni 2013 11:11

 
 
Ekorren är rödbrun på ovansidan men blir vintertid gråare (i vissa nordliga områden helt grå, varvid pälsen kallas gråverk). Undersidan är gräddvit.Variationer i pälsfärg gör att vissa stammar är mörkare eller gråare. Pälsen skiftas två gånger årligen. Vinterpälsen är tjockare och längre, och har också markanta örontofsar vilket andra ekorrarter saknar. Ekorren skiftar till vinterpäls mellan augusti och november. Pälsen av ungdjur är svartbrun eller rödbrun. Kroppslängden uppgår till 24-30 cm förutom svansen som är 17-20 cm. Vikten är mellan 200 och 450 g. Hanen och honan är lika stora.

Ekorren har en karakteristisk svans, vars syfte tros vara att hjälpa till att hålla balansen när den hoppar mellan grenar och kan hålla ekorren varm när den sover. Frambenen är kortare än bakbenen och har rudimentär tumme. Den har långa, vassa, krökta klor som hjälper den att klättra i träd. Ögonen är stora och utstående.

Lätet är smattrande eller tjattrande, men även andra ljud förekommer. Varningsropet är ett metalliskt "tjiuck".

På marken rör den sig uteslutande genom språng. Spåren som den efterlämnar har de större bakfötterna först och de mindre framfötterna bakom, båda sida vid sida. Avtrycken består av fem spretande tår i bakfotsspåret och fyra i framfotsspåret. Ekorren förekommer i hela Europa och norra Asien, nordgränsen för utbredningsområdet går vid tundran, och sydgräns går från Medelhavet överKaukasus, södra Uralbergen, centrala Mongoliet till nordöstra Kina I Sverige är ekorren vanlig i skogsområden i hela landet, med undantag endast för fjällbjörkskogen, där den förekommer sällsynt.

Ekorren lever främst i barrskog men finns även i lövskog. Den trivs i städernas parker och trädgårdar. Ekorren är vanligen aktiv på morgonen och sent på kvällen. Mitt på dagen vilar den ofta i sitt bo för att undvika värme och fåglar. På vintern är dagsvilan kortare. Vid dåligt väder kan ekorren stanna i boet i flera dagar i sträck. Ekorrar kan simma.

Ekorrar lever ensamma och delar helst inte mat med andra. Utanför parningssäsongen och på vintern kan flera ekorrar dela bo för att hålla värmen. Ekorren är ganska oskygg för människor, därför är det ett av de skogsdjur vi ser oftast.

De skogslevande individerna rör sig över områden, som för honor vanligen sträcker sig cirka 20 hektar, och cirka 100 hektar för hanar. I blandad skogs- och jordbrukslandskap rör sig honorna cirka 4 hektar och hanarna cirka 10 hektar. En förklaring till skillnaden mellan könen kan vara att honorna begränsar sig till vad som behövs för att föda upp ungarna medan hanarna är intresserade av att para sig med så många honor som möjligt.

Naturliga hot är större rovfåglar som ugglorduvhök, vildkatt och trädmårdHermelin tar ungar. Ekorrar som överraskas på marken kan ibland falla offer för hundar, tamkatter eller räv. Ekorrar bygger ett bo av ris eller kvistar, eller övertar andras, vilket då ofta är större övergivna fågelbon.[3] Nästan vad som helst i ett träd duger men den föredrar håligheter, exempelvis gamlahackspettbon, men även holkar

Dräktighetstiden är 32-40 dygn. Ekorren är polygam och har individuellt varierande parningsrytm, varför nyfödda ungar kan påträffas hela våren och sommaren. Ungarna är 1-7 i varje kull, honan får 2 eller 3 kullar per år, den första i februari eller mars. De blinda ungarna öppnar ögonen efter omkring 14 dagar och lämnar boet efter 5-6 veckor men blir kvar i födelseområdet till hösten. Ungarna diar i 10 veckor och börjar äta fast föda vid 7 veckors ålder. Vid 12 månaders ålder är ekorren könsmogen. Livslängden i det vilda är normalt ca 3 år, men vissa individer blir ända upp till 6-7 år gamla, och i fångenskap ännu äldre. Huvudfödan är växtföda, så som barrträdsfrön och -blommor, framförallt granens hanblommor. Den äter också ollon, nötter, tallbark, svampar, bär,bladlöss och fågelägg.ekorren effektivt smälta ekollon (vilket däremot den grå ekorren kan). Den kan även klättra på andra ytor än bark. På grovt putsade fasader kan den exempelvis klättra ända till takfallet, för att söka mat.

De kan ta bort bark från träd för att komma åt saven. 60‑80 % av den vakna tiden går åt till att äta och samla mat. Överbliven mat sparas i gömmor, nedgrävda eller i hål i träd, som den kan äta när det blir brist på mat. Ekorren kommer inte alltid ihåg var den gömt maten och får därför leta efter den igen när det behövs. Många gömmen återfinns aldrig. Ekorrar har inga revir utan flera ekorrar kan leta mat inom samma område.


 
Svarta ekorrar
 I USA,Canada och Storbritannien förekommer den, men inte i någon större omfattning, en på tiotusen sägs det. Men enligt forskningen så var den vanligare förr, men har trängts undan av grå.
    Nordisk familjebok (1800-talsutgåvan) skriver: I Nord-Amerika företrädes vår ekorre af gråa ekorren (S. cinereus) och svarta ekorren (S. niger).
Ur Skandinavisk fauna – en handbok för jägare och zoologer av Sven Nilsson. Utgiven i Lund 1820. Digitaliserad av Google.
0.2em 0px 0.5em 1em; padding: 0px 0px 0px 5px;">29. Allmänna Ekorren. (Sciurus vulgaris, Linn.)
Artm. Öronen slutas med hårpensel. Kroppen med svansen af lika färg, om Sommaren rödbrun, om Vintern blågrå. Buken hvit.Längd 8–8 ½ t. Svans, 9 tum.
Beskrifning: Hufvudet ofvan kullrigt, på sidorna något hoptryckt, med en temligen kort och ofvan kullrig Nos.
/.../
Man har hos oss sett följande Artförändringar:
1) Hvit Ekorre. Helt hvit med svarta eller röda ögon. Sedd i Skåne.
2) Rödbrun Ekorre med yttre svans-hälften hvit. Äfven funnen i Skåne.
3) Svart ekorre. Skall någon gång finnas i de Nordligare Landskapen.
Albino ekorrar 
Knappast ens en på hundratusen ekorrar föds som albino.
 

Av Sandra - 26 maj 2013 13:32

Pumapard är en hybrid mellan en puma och en leopard. Pumaparden är vanligare än de flesta andra hybrider.

Puma-ocelot hybrid

En hona puma har också paras med en hane ocelot och det blev en unge, men den dog tyvärr eftersom mamman inte tog hand om den. Samma par födde flera hybrid ungar. En hona klarade sig och finns på  L'Ocelot-Puma.


Av Sandra - 26 maj 2013 12:45

Zebroid kallas en korsning av zebra och andra arter av släktet Equus, såsom häst och åsna. Zebroider har fötts upp sedan 1800-talet.

Zebroiders kroppsbyggnad liknar vanligen den hos deras icke-zebraförälder, men har ränder i likhet med zebror. Dessa ränder täcker vanligtvis inte hela kroppen, och kan vara begränsade till benen eller sträcka sig till delar av kroppen eller halsen.

Korsning mellan häst och zebra.(zorse)

 

Korsning mellan åsna och zebra.

Fler korsningar med zebra(de flesta zorse):

Av Sandra - 26 maj 2013 11:59

Det har varit tillfällen kryssningar på zoo mellan dessa arter tidigare med fertil avkomma som resultat. Det finns även ett dokumenterat tillfälle bland vilda djur där ett DNA-test påvisat en korsning mellan en grizzlyhane och isbjörnhona.

 

2006

Jim Martell, en jägare från Idaho, trodde att han sköt en isbjörn nära Sachs Harbour på Banks IslandNorthwest TerritoriesCanada  Och rapporterade om det 16 April 2006. Han trodde att det var en vanlig isbjörn men experter tog intresse i björnen efter de märkte att den have vit tjock päls men långa klor och annat som hörde till grizzlybjörnen. Om det hade varit en grizzlybjörn hade han hamnat i fängelse och fått böter så de tog ett DNA-test. Och det visade sig att det var en hybrid med en gryzzlybjörn som pappa och en isbjörn som mamma. Man visste att den hybriden var möjlig eftersom sådana hybrider hade funnits på zoon tidigare.

 

2010

8 April 2010, David Kuptana, sköt vad han trodde var en isbjörn. Efter man hade inspekterat och DNA-testat björnen upptäcktes det att björnens mamma var en pizzly och att pappan var en gryzzlybjörn. The Department av Environment och Natural Resources för NWT sa: "...may be the first recorded second-generation polar-grizzly bear hybrid found in the wild".

 

Zoo

Två pizzly ungar, en hona och en hane, föddes på Osnabrück Zoo i Osnabrück, Tyskland, 2004. 

Av Sandra - 26 maj 2013 11:33

"Vid 1920-talets mitt inledde sovjetdiktatorn Josef Stalin ett forskningsprojekt, som var som klippt ur en fantasifull science fictionroman.
Stalin ville korsa schimpanser med människor och därmed skapa en armé av superkrigare. Han gav biologen Ilja Ivanov fem år på sig för att utveckla apsoldaten. Ivanov hade själv kläckt idén om apmänniskor och blivit ett stort forskarnamn, då han redan 1901 etablerade världens första centrum för konstgjord befruktning av rashästar.
Ivanov reste 1926 till Västafrika, där han inseminerade tre schimpanshonor med människosperma, men experimentet misslyckades. Ivanov ville därefter försöka inseminera en kvinna med schimpanssperma.
En anonym rysk kvinna ställde sig till förfogande, och Ivanov fick låna en hanne av den kubanska uppfödaren Rosalia Abreu. När tidningen The New York Times fick nys om historien, drog hon emellertid tillbaka erbjudandet. Ivanov föll snart i onåd hos Stalin och dömdes till fem års exil i Kazakstan, men dog redan året därpå." - Illustrerad Vetenskap

Gällande resultat: 

4 De lyckades delvis, men avkommorna var väldigt dumma (de som överlevde). De som överlevde var väldigt fysiskt starka. 

5 Vissa av avkommorna jobbade i gruvor och användes som "grov arbetskraft". Vissa blev "bortkörda", men vart o.s.v är sekretessbelagt, där kan ingen idag levande ge något svar. De transporterades någonstans, men ingen vet vart.

 

"Lyckades de verkligen avla fram apmänniskor?"

Enligt sovjetiska uppgifter, och de som jag fått: ja, någon form av hybrid lyckades de i några fall få fram, som var fysiskt mycket stark, men primitiv i intellekt.

"Jag kan omöjligen tro att man framgångsrikt skulle ha korsat apor och människor. Vad finns det för belägg för att det ryska projektet skulle ha lyckats med det?"

Framgångsrikt var det inte, enligt de förhoppningar och måltal som ställdes på projektet, då det blev alldeles för höga abortions-och tidigdöd-tal. De "lyckade" avkommorna var individuella särfall, och var inte tillräckligt många för att skapa en kollektiv arbets-eller soldatpool. 

 

History Channel verkar ha gjort ett program som handlar om Stalins ap-armé.

Jag har inte hunnit se den, så om någon orkar se den och kommmentera, så blir jag tacksam..


http://www.youtube.com/watch?v=ZENLUXpKmfI

Jag har sett den och kan återge innehållet lite kort. Ilyanov eller vad han heter var den sovjetiska forskaren som ville försöka korsa apor med människor, och började först med att försöka befrukta tre schimpanshonor i afrika med sperma från negrer, när det misslyckades ville han istället testa det på en människa, och en frivillig rysk kvinna tog kontakt med honom, tanken var att de skulle impregnera henne med sperman från en orangutang de hade hämtat. Experimentet lades dock ner och Ilyanov deporterades till Sibirien när både sovjetiska och utländska tidningar fick nys om saken samt att orangutanghanen dog.

Det var aldrig någon seriös idé att skapa en aparmé utan försöket var först och främst till för att motbevisa kyrkans idéer om livets uppkomst genom att så att säga bevisa att de hade fel genom att korsa en människa med en apa.
Det var också högst otroligt att Stalin och Sovjetledningen kände till vad experimentet egentligen handlade om och vad de sponsrade, och att myten om "stalins aparmé" är just bara det, en myt. Stalin själv ska även ha motsatt sig rasblandning och liknande så att han skulle ha stött något sådant var otroligt, det är dock inte det enda argumentet för att de inte visste något.

I övrigt talas det också mycket om en kvinna från Georgien som fångades i skogen i slutet av 1800-talet och som påstods vara en halvapa då "hennes kropp täcktes av hår och att hon hade fyra mans styrka, var 2 meter lång och aldrig lärde sig mer än några ord."

Det var troligtsvis kraftiga överdrifter men dnatestet på en av hennes söners tänder vsade ingenting då det inte gick att få ut något, typ... :/ hon var dock troligtsvis inget annat än en människa, sen har schimpanser och människor blandats i tusentals år men det var när den genetiska skillnaden var oerhört liten.

 

Källa


Se videor och filmer om humanzee:

Conspiracy Theory with Jesse Ventura - MANIMAL/HUMANZEE - S3 E6 - NaturalNews.tv

Oliver The Chimp Part 1 of 6 - YouTube


Ilya Ivanovich Ivanov - Wikipedia, the free encyclopedia

Humanzee - Wikipedia

Bilder på hur man trodde att en humanzee skulle se ut:

Av Sandra - 26 maj 2013 11:23

Saarloos wolfhond är en hundras från Nederländerna Rasen skapades av den holländske djursamlaren Leendert Saarloos (1884-1969) som en korsning mellan schäfer och varg 

Den första korsningen ägde rum 1932 mellan en schäferhane och en vargtik från Diergaarde Blijdorp i Rotterdam. Saarloos ansåg att tamhundens domesticering gått för långt, vilket lett tilldegeneration.

Genom detta experiment ville han utveckla den ultimata arbetshunden. Under en period utbildades varghundarna till ledarhundar, men i den fortsatta aveln förlorades de rätta egenskaperna för detta. Från 1942 och fram till sin död försökte Saarlos få sina hundar som han kallade europeisk varghund godkända som ras av den nederländska kennelklubben Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, men hundarna ansågs alltför inavlade och skygga.

Efter Saarloos död 1969 tog andra människor över aveln, ändrade inriktning på den och lyckades 1975 att få rasen erkänd nationellt under namnet Saarlooswolfhond. 1981 godkändes rasen av den internationella hundorganisationen FCI.

Saarloos wolfhond räknas idag som en ren sällskapshund med framträdande drag av ursprunglig natur. Den är en reslig, energisk och kraftfull hund som är uppmärksam, självständig och reserverad.

Saarloos wolfhonds päls har kraftig underull som gör den väl rustad för ett förhållandevis kyligt klimat.

Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 18 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text:

Racing Extinction 

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se