Skylight

Inlägg publicerade under kategorin Djur

Av Sandra - 30 september 2013 14:22

Yeti

Yeti, även kallad Snömannen, är en apliknande varelse som sägs leva högt upp i Himalayabergen och den tibetanska högplatån. Yetin är troligen tillsammans med sjöodjuret "Nessie" och sin "släkting" Bigfoot den mest berömda varelsen inom kryptozoologin, d.v.s forskningen kring djur sompåstås finnas men där det saknas vetenskapliga bevis för att djuren faktiskt existerar. Namnet Yeti anses komma från de tibetanska orden yeh-teh som betyder "klippbjörn".

Argument för och emot Yetins existens

Berättelser om Yetin finns hos tibetaner och sherpas sedan hundratals år tillbaka. Berättelser om liknande varelser, "vilda människor" etc finns också på många andra håll runt om i världen. I västvärlden hörde man talas om varelsen första gången under 1800-talet när britterna successivt började utforska Himalaya. År 1889 kom de första rapporterna i tidningar om fotspår efter en okänd tvåbent människoliknande varelse som levde högt uppe i Himalaya. De lokala guiderna ska ha berättat om den i västerlandet okända varelsen och givit relativt detaljerade beskrivningar om hur Yetin såg ut.

Under 20 och 30-talen började rapporterna om Yetin bli vanligare i västlig media, i takt med att allt fler försök gjordes att bestiga de allra högsta bergen. Intresset för den okända varelsen steg kraftigt under 50-talet och decennierna som följde. Bland de många bergsbestigare från västerlandet som under 1940 och 50-talen påstods ha sett åtminstone spår av Yetin återfinns Edmund Hillary som tillsammans med sherpan Tenzing Norgay var de första som besteg Mount Everest. Hillary hävdade att han sett fotspår efter varelsen på ca 6000 meters höjd. Så småningom blev han emellertid allt mer skeptisk till snömannens existens. Sławomir Rawicz som 1942 rymde från ett sibiriskt straffläger (Gulag) hävdade att han under sin 6000 km långa flykt till Indien sett Yetis flera gånger under vandringen över Himalaya. Han beskrev varelsen som ett apliknande djur som gick på två ben och saknade kläder. Rawiczs beskrivning av flykten, och därmed även yeti-episoden, har senare avvisats som fantasi.

Trots mängder med rapporter om fotspår och även ögonvittnesskildringar från såväl lokalbefolkning som västerländska bergsbestigare och äventyrare finns emellertid få konkreta fysiska tecken på att "Den förfärlige snömannen" faktiskt existerar. Å andra sidan finns inget som bevisar motsatsen heller. Skeptikerna hävdar att fotspåren i snön till exempel kan förklaras av att de avsatts av människor men sedan blivit förstorade av snösmältning och andra naturliga fenomen. Man menar att många av iakttagelserna är synvillor eller rena påhitt. Och allra viktigast enligt skeptikerna - man har aldrig hittat något skelett eller ens enstaka ben som skulle kunna härröra från en Yeti.

Man har dock inte legat på latsidan när det gäller att hitta fysiska bevis för Yetins existens. Bland de fysiska "bevis" som har presenterats kan nämnas en skalp som Edmund Hillary fann 1960 och ett skelett av en påstådd Yeti-hand som smugglades till London av skådespelaren Jimmy Stewart 1957. Vid undersökningar av skalpen kom forskare fram till att den var tillverkad av huden från en getlik antilop som lever i Himalaya och man tror att handen som påstås komma från en Yeti i själva verket är en människohand.

Ett av de bästa bevisen som hittills kommit fram anses vara flera foton som togs av bergsbestigaren Eric Shapton år 1951. Spåren på närmare 6000 meters höjd visade klart och tydligt fotspår efter en tvåbent varelse och man har inte kunnat visa att fotona är falska. Vidare har man hittat en del hårtufsar som tycks komma från ett för vetenskapen okänt djur. Långt ifrån alla forskare är dock övertygade. Flera stora expeditioner har under årens lopp försökt hitta bevis på varelsens existens, utan framgång. Av rapporter från senare år om Yetin påstår den berömde bergsbestigarenReinhold Messner att han 1997 såg flera Yetis och han har även skrivit en bok om varelsen. Även flera andra bergsbestigare sägs ha sett Yetin under 90-talet och början av 2000-talet.

Teorier om vad för sorts djur Yetin/Snömannen egentligen är

Trots brist på bevis saknas det inte teorier för vad för slags djur Yetin kan tänkas vara. Många beskrivningar handlar om en stor människoliknande varelse, mycket större än normalbyggda människor. Men det finns också andra beskrivningar där Yetin beskrivs som en sorts människoapa betydligt mindre än Homo sapiens. I en del fall beskrivs Yetin som vilda människor, helt utanför civilisationen.

 • Vad gäller förstnämnda alternativet tror en del att Yetin skulle kunna vara en ättling till den jättelika utdöda primaten Gigantopithecus, alternativt en sista spillra av den arten som levde i Sydostasien under flera miljoner år och som dog ut för ca 100 000 år sedan.
 • Vad gäller andra alternativet tror en del att det skulle kunna handla om en en liten underart inom Orangutangsläktet. Man har hittat indirekta bevis (fotspår, hårstrån mm) från "miniorangutanger" på bl.a. Sumatra
 • Enligt den tredje teorin är Yetin vilda människor, eventuellt en sista rest av Neanderthalmänniskorna eller nyligen upptäckta Homo floresiensis.
 • Slutligen menar några (däribland Reinhold Messner) att Yetin inte alls har något släktskap med människor eller primater. Istället är det en sorts brunbjörn som anpassat sig till ett liv uppe i bergen samt lärt sig att gå på två ben. Några forskare menar att ordet Yeti ska översättas till björn.
 • I en artikel publicerad 1 april 2004 i den ansedda vetenskapliga tidskriften Molecular Phylogenetics and Evolution presenteras DNA-tester av päls som påstås komma från en yeti. Dessa DNA-tester visar att den förmodade yetin är nära släkt med hovdjuren, men inte med någon primat.

Släktingar

Yetin eller Den förfärlige snömannen har flera olika "släktingar" runt om i världen. Den mest kända är Nordamerikas Bigfoot, även kallad Sasquatch. Vidare finns det till exempel Almas som påstås leva i Mongoliet och Altajbergen, Nguoi Rung i Vietnam, Ebu Gogo från ön Flores i Indonesien och nu senast Skunk ape i Florida. Om någon av dessa varelser faktiskt existerar anser de flesta forskare att Yetin är den mest sannolika kandidaten. Himalaya och den Tibetanska högplatån är mycket glest befolkad och till stora delar mycket svårtillgänglig, därför menar man att det inte är omöjligt att en okänd art skulle kunna undgå upptäckt.

Upptäckten (2004) av den tidigare okända människoarten Homo floresiensis som (sett i ett geologiskt perspektiv) dog ut nyligen (högst 18000 år sedan) har gjort att en del tidigare skeptiska forskare åtminstone delvis har ändrat uppfattning. En av dessa är Henry Gee, redaktör för den vetenskapliga tidskriften Nature. Han menar att om Homo floresiensis kan ha överlevt så pass nära inpå "nutid" utan att man tidigare hittat lämningar så kan det mycket väl finnas en kärna av sanning i berättelserna om "Den förfärlige snömannen". Några forskare anser nu emellertid att Homo floresiensis inte är en egen art utan att lämningarna kommer från en deformerad individ tillhörande den nuvarande människoarten Homo sapiens.


 

ANNONS
Av Sandra - 28 september 2013 21:42

Skunk ape


 

Skunk Ape eller Florida Skunk Ape eller Stink Ape, (svenskaskunkapaskunkapa från Florida eller stinkapa, den svenska översättningen används inte allmänt) är en påstådd människoapa (hominid kryptid) som sägs bebo sydöstra USARapporter om arten är vanligast från EvergladesFlorida men den har rapporterats synlig även på andra platser. Arten är uppkallad efter sitt apliknande utseende och sin otrevliga stinkande odör. Enligt United States National Park Service så existerar skunk ape endast som lokal myt. Det finns således inga vetenskapliga bevis för artens existens. Rapporter om artens förekomst var vanligast under 1960 och 1970-talen. Välkända fall av observationer av skunk ape är ”Knobby” och ”Fouke-monstret”.

Beskrivning och utbredning av arten

Skunk ape sägs vara ett stort hårigt tvåbent däggdjur. Stora vuxna hanar sägs kunna väga upp emot 200 kg och nå en längd av ca 180-215 cm med en rödaktig eller brun päls som täcker hela kroppen likt en gorilla eller orangutang. En del tror att skunk ape är en variant av samma art som den berömda Bigfoot. Lukten som skunk ape avger sägs vara en blandning av ruttna ägg och svavelväte (vätesulfid).

Skunk ape förekommer främst i Everglades i Florida. De påstås även ha blivit sedda i östra Tennessee, främst nära Corryington. Flera rapporter om förekomst i det området rapporterades kring år 2003, och många katter i området lär ha försvunnit vid den tiden och tros ha blivit dödade och uppätna av skunk ape. Man har även sett djuren i Oklahoma, North Carolina, och Arkansas.

En handfull observationer har även inträffat i västra USA som t.e.x. Simi Valley i Kalifornien.

Myakkafotografierna

År 2000 så togs två fotografier som sägs föreställa en skunk ape. De skickades till Sarasota Sheriff’s Deparment i Florida tillsammans med ett anonymt brev från en kvinna som hävdade att hon fotograferat varelsen i utkanten av sin trädgård. Fotografen hävdade att under tre kvällar så hade apan tagit sig in på tomten och tagit frukter från en planta på hennes veranda. Hon var övertygad om att det var en förrymd orangutang. Polisen kallades till platsen vid ett flertal tillfällen, men när de kom fram så var apan försvunnen.

Bilderna har för Bigfootentusiaster blivit kända som ”skunk apefotografierna från Myakka”. Loren Coleman är den främste som forskat på Myakkafotografierna, har spårat de två fotografierna till ett fotolabb i Sarasota County i Florida.

Övrig litteratur

 • Newton, Michael (2005). "Skunk Ape". Encyclopedia of Cryptozoology: A Global Guide. McFarland & Company, Inc.. ISBN 0-7864-2036-7.
 • Bigfoot!: The True Story of Apes in America (NY: Paraview Pocket-Simon and Schuster, 2003, ISBN 0-7434-6975-5), which contains primary historical material on Apes, Skunk Apes, and the Myakka photographs.
 • The song "Skookum Skunk Ape" by Willard's Canteen, on the album Judy Garland of Freshly Severed Heads (Bum's Ass Records, 2006).
 • The show " Rammy VS the Skunk Ape" features a skunk ape facing Rammy the Raptor.
 • The Field Guide to Bigfoot, Yeti, and Other Mystery Primates Worldwide, Loren Coleman and Patrick Huyghe, Illust. Harry Trumbore, ISBN 0-380-80263-5 

ANNONS
Av Sandra - 28 september 2013 20:00


Gigantopithecus

 


Gigantopithecus var ett släkte bland människoaporna som levde från ungefär 5 miljoner år sedan till ungefär 100 000 år sedan. Det räknas till samma underfamilj som orangutangen. Man har hittat fossil av djuret i Kina, Indien och Vietnam. Djuret var förmodligen den största medlem av primater som någonsin existerat. Förmodligen gick gigantopithecus på alla fyra och var en växtätare som huvudsakligen livnärde sig på bambu och frukt. Troligtvis kunde den precis som de flesta av dagens primater röra sig till och från på två ben. Man antar att den mötte sitt öde, precis som andra specialanpassade arter, genom förändringar i den miljö den levde i.

Utifrån fossilen har man kunnat konstatera två arter, Gigantopithecus blacki och Gigantopithecus bilaspurensis.

När Koenigswald upptäckte arten var det genom att undersöka de så kallade draktänder som cirkulerade på kinesiska marknader som amuletter och läkemedel. Genom att jämföra dessa stora tänder, framför allt hörntänder, med proportioner som gäller för dagens stora apor har man kommit fram till att gigantopithecus måste ha varit ungefär 2-3 gånger större än en gorilla.

Kuriosa

Det har framförts att upptäckten av arten kan ha inspirerat till den ursprungliga King Kong-filmen.

Kryptozoologer har framfört arten som möjlig kandidat för den för dem gäckande Yetin och Bigfoot/Sasquatch. Detta har dock avvisats av den traditionella vetenskapen.

Av Sandra - 28 september 2013 19:46

Fouke-monstret

Fouke-monstret är en legendarisk varelse som sägs finnas nära staden Fouke i Arkansas, USA. Monstret sågs till under det tidiga 1970-talet, då den attackerade en familj. Man såg monstret först vid Jonesville/Boggy Creek-området, där det visade sig att den hade dödat ett boskap. Rapporter om monstret kom in flera hundra kilometer nord och öst från Fouke.

Monstret fick sitt namn av journalisten Jim Powell, som rapporterade om det i de lokala tidningarna Texarkana Gazette och Texarkana Daily News. Monstret har varit inspiration till ett flertal filmer och böcker. Man spekulerar i att det i själva verket handlar om en björn, ett bergslejon, möjligtvis en bigfoot eller en annan sorts humanoid livsform.

Utseende

Man beskriver monstret som en stor humanoid varelse täckt i långt, mörkt hår. Den ska vara runt 2,5 meter lång och väga runt 150 kilo. Vittnen påstår att dess kropp är upp emot en meter bred. I senare rapporter sades det att monstret var mycket större än vad man tidigare trott; upp till 3,3 meter långt och 200 kilo tungt.

Andra rapporter beskriver att varelsen ska vara lik en apa med hängande armar och böjd kropp. Monstret skulle även lukta starkt och ha ljusa röda ögon.

Ett antal fotavtryck och klomärken har hittats som sägs vara spår av monstret. Ett av fotspåren sägs vara 20 centimeter långt och i en annan rapport nämner man att varelsen bara har tre tår.

Kronologi

Innan 1971

De flesta fallen kommer från tidigt 1970-tal. Men boende i Foukes hävdar att en apliknande varelse har varit i området sedan 1964, fastän informationen då aldrig nådde ut till media. Människor i Fouke säger att man sett varelsen 1946. De flesta tidiga rapporterna kom från Jonesville. Under denna period kallade man varelsen för "Jonesville-monstret".

Efter 1971

Trots att det fanns tidigare rapporter om monstret så blev det inte känt förrän 1971,då det skulle ha attackerat Bobby Ford och hans fru Elizabeth sent på natten den första maj.

Monstret ska ha attackerat Elizabeth Ford då hon sov på en soffa, genom att krossa ett fönster nära henne. Hon trodde först att det var en björn, och varelsen jagades snabbt iväg av hennes man och dennes bror, som var på väg hem från en jakt. Varelsen kom tillbaka strax efter midnatt (den 2 maj), då den ska ha tagit tag i Bobby Fords axlar och kastat honom på marken. Bobby lyckades komma undan och behandlades sedan på S:t Michael Hospital i Texarkana för rivsår på ryggen.

Under attacken ska familjen Ford ha skjutit monstret ett flertal gånger, men inga blodspår hittades. Man samlade ihop en grupp som sökte efter monstret, men det hittades inte. Dock hittade man fotavtryck med tre tår, rivsår på Fords egendom samt skador på fönster.

Enligt familjen Ford hade de hört något röra sig utanför huset under natten, flera nätter i rad innan attackerna. Familjen Ford hade bara bott i huset under några veckor och hade aldrig stött på en sådan varelse förut.

Monstret sågs igen den 23 maj, då tre människor, Woods och hans fru Wilma, och fru Sedgass, såg en apliknande varelse springa över en motorväg (Highway 71).

De bästa fotavtrycken hittades i ett sojafält tillhörande Willie Smith, ägare av en bensinstation. Precis som Ford-avtrycken visade sig dessa avtryck bara ha tre tår.

Man började intressera sig för varelsen under tidigt 1970-tal då det fanns ett ökat intresse för jägare och turister. Strax efter att nyheten blev känd satte man ett pris på monstret på 1090 dollar (c:a 10,000 kronor) för den som kunde döda eller fånga det. Jägare antog utmaningen, men kunde inte spåra det eftersom hundarna inte kunde känna av monstrets lukt.

Efter en tid började folk att tröttna på incidenten, och intresset avtog fram till 1973, men kom åter då Charles B. Pierce skapade sin dokumentär-liknande skräckfilm som baserades på monster-legenden. Då årsskiftet 1974 närmade sig hade allt intresse för monstret avtagit, och inga nya möten med monstret inträffade. Det började igen i mars 1978 då nya avtryck hittades av två bröder i Russellville.

Under denna tid anklagar man monstret för att ha attackerat boskap och ett antal hundar.

Efter de första observationerna har monstret setts av och till. Under 1991 hade man tydligen sett monstret hoppa från en bro.

Bluff?

En månad efter att familjen Ford sett monstret, uttalade arkeologen Doktor Frank Schambagh att:

Det finns en chans på 99 
procent att fotavtrycken är en bluff.

Enligt Schambagh kunde avtrycken inte ha varit från varken människa eller apa, som vittnena sa, eftersom de hade tre tår, då alla däggdjur och humanoider (nu som då) har fem tår. Han noterar också att regionen aldrig haft någon form av förhistoriska människor.

Foukemonstret i filmens värld

Legenden om Boggy Creek Man använde rapporterna om monstret till att göra en film vid namn The Legend of Boggy Creek (Legenden om Boggy Creek), som visades överallt i landet. Filmen skrevs av Earl E. Smith och regisserades av Charles B. Pierce.

Mycket av filmen filmades i Fouke och Texarkana, men det finns vissa delar som man filmade i Shreveport i Louisiana. Många av skådespelarna var verkliga människor som bodde i Fouke och Texarkana. Filmen är 87 minuter lång, och ska ha kostat 165,000 dollar att skapa (c:a 1,650 000 kronor). Den drog in 22 miljoner dollar.

Åter till Boggy Creek Den andra filmen om monstret är helt fiktiv. Den hette Return to Boggy Creek (Åter till Boggy Creek) och släpptes 1977. Den var skriven av Tom Moore och regisserades av John David Woody. Precis som i första filmen så filmade man i Fouke, men det mesta materialet kommer från andra platser, så som Texas och Louisiana.

Det Barbariska Monstret från Boggy Creek, Del 2 År 1985 kom ännu en film om monstret i Fouke. Den hette The Barbaric Beast of Boggy Creek, Part II (Det Barbariska Monstret från Boggy Creek) och skrevs som en uppföljare till den första filmen, Legenden om Boggy Creek. Återigen skrev och regisserade Charles B. Pierce filmen. Allt material filmades i Fouke, plus lite extra från ett universitet i Arkansas.

Kuriosa

 • Under 1971 fick tre personer böta 59 dollar (c:a 600 kronor) vardera efter att de skrivit en falsk "monster-rapport".
 • Då jägarna började intressera sig för att jaga monstret fick sheriffen i Miller Country utfärda ett vapenförbud för att skydda lokalbefolkningen.Av Sandra - 28 september 2013 19:17

Bigfoot

 

BigfootStorfot, även kallad Sasquatch, är en kryptozoologisk varelse som sedan 1800-talet rapporteras ha setts i stora skogar i USA ochKanada. Eventuellt kan den vara en släkting till snömannen, yeti.

Det sägs att Bigfoot har en kraftig pälsbeklädd kropp, lutande hållning, vikt på ca 200 kg, längd på 2-3 meter och armar som når honom ner till knäna. Det sägs också att Bigfoot ger ifrån sig en stinkande och säregen lukt. Vittnen säger att Bigfoot är en okänd primat-art.

Observationer och spår

Sedan 1800-talet har det i USA och Kanada rapporterats in över 1600 fynd av Bigfoot (antingen som spår eller observationer). Trots att många påstår sig ha sett Bigfoot så har ingen lyckats med konststycket att fånga in honom. Vissa påstår sig ha skjutit mot Bigfoot på nära håll och enligt dem har han inga problem att tåla gevärskulorna.

En del säger säger sig ha blivit bortförda av Bigfoot, en av dem är Albert Ostman. Han påstår att han 1924 blev utdragen ur sin sovsäck av en Bigfoot och förd till dennes gömställe. Där hölls han som fånge i flera dagar, för att sedan undkomma efter att ha givit Bigfoot en del av sin snus. Snuset gjorde att varelsen mådde dåligt och han själv fick chansen att fly.

De första fotavtrycken som sägs ha tillhört en Bigfoot rapporterades av upptäcktsresanden David Thompson år 1811. Sedan dess har man hittat många avtryckt som kan ha tillhört en Bigfoot. De största som påträffats var upp till 20 centimeter breda och 60 centimeter långa. På grund av att avtrycken ofta uppvisar avtryck efter svettkörtlar, valkar och slitmönster så tror många forskare att avtrycken kommer från någon varelse som liknar en stor människoapa.

Den 20 oktober 1967 påstod sig jägaren Roger Patterson och hans kollega Robert Gimlin i Bluff Creek, Kalifornien att de hade fångat Bigfoot på film. Filmen har konstaterats vara äkta, men om det är varelsen Bigfoot eller en man i kostym vet man dock inte. Dock påstår majoriteten att den är falsk. Filmen undersöktes av universitet i New York, London och Moskva och de kom fram till att varelsen på filmen var ca 2 meter lång och tog 1 meter långa steg, längre än en människa brukar ta. "Bigfoot" på filmen gick med böjda ben och armarna fritt hängandes längs med sidorna.Skeptikerna påstår att filmen visar en stor man klädd i gorilladräkt.

I början av augusti 2008 meddelade de två jägarna Rick Dyer och Matthew Whitton i Georgia, USA att de har hittat en död bigfoot och påstod sig ha fått stöd av en forskare. Den 15 augusti skulle jägarna lägga fram bilder och DNA-bevis, men de DNA-prov som togs visade inga spår av en ny art, utan av människa och nordamerikansk opossum. Den första bilden på det döda djuret som låg i en frysbox fylld med vatten och som såldes till media visade sig senare vara en bild på en kostym från "the Horror Dome", en amerikansk shoppingsajt. Sedan dess har jägarna inte velat visat upp någon kropp för utomstående och den påstådda forskaren som stödde deras påstående visade sig i själva verket vara bror till en av jägarna. I slutet av augusti kom det dock fram att den påstådda frysta bigfoot egentligen bara var en maskeraddräkt. Forskare hade sett på när bigfoots kropp sakta började tina. Snart upptäckte man att huvudet var ihåligt och fötterna av gummi. De påstådda jägarna har vägrat kommentera saken.

Varelsens existens

Eftersom inget bevis ännu finns för varelsens existens räknas Bigfoot tillhöra kryptozoologin. Fyndet av fossil av småväxta människor i Flores i Indonesien gör dock att anhängare av Bigfoots existens har fått nytt hopp att också Bigfoots existens en dag skall kunna bevisas. Vissa beskrivningar av Bigfoot påminner om den utdöda människoapan Gigantopithecus som levde i Kina för mer än 300 000 år sedan.

 

   

Av Sandra - 25 september 2013 17:19

Elefanterna i Hwange nationalpark, som är landets största, har dött under de senaste veckorna, enligt landets miljöminister Saviour Kasukuwere.

– När vi lämnade Hwange nationalpark i söndags var det totalt 81 elefanter som dött av cyanidförgiftning. Flera andra djur har också dött men vi vet inte hur många än, säger han till AFP, enligt BBC.

Bland de döda elefanterna finns över 40 som hittades döda i nationalparken förra månaden.

Hälften av de 80 000 elefanter som beräknas finnas i Zimbabwe tros vara i Hwange.

Det har skett en ökning av tjuvjakt mot elefanter i Afrika de senaste åren och enligt BBC ligger en ökad efterfrågan på elfenben från Asien bakom.

Källa

Av Sandra - 24 september 2013 16:58

Djurrättsorganisationen In Defense of Animals rasar mot ”Grand theft auto V”. Att spelet tillåter spelaren att köra över och skjuta djur gillas inte av den internationella organisationen, som nu uppmanar till bojkott.

Talesmannen Jack Carone har i en intervju med TMZ förklarat att man anser att ”GTA V” bevarar och befäster det ”institutionaliserade våldet” mot hjälplösa djur.

”Människors mörkaste impulser”

– Skaparna av det här spelet har bytt sin anständighet mot pengar, säger Carone. Att uppmana unga människors mörkaste impulser är inte ett beundransvärt syfte. Djur behöver inte få fler sikten målade på sig i underhållningens namn.

Möjligheten att döda djur är inte något nytt för just ”GTA V”, utan har funnits i flera tidigare delar i spelserien.

Gömde sex-minispel

”Grand theft auto”-serien har anklagats för etter värre saker i det förflutna. Bland annat har det pekats ut som inspirationskälla för grova brott, vilket resulterat i omfattande stämningar mot utvecklaren Rockstar och utgivaren Take-Two. 2005 anklagade dessutom hårdföre advokaten Jack Thompson ”GTA”-serien för att vara en ”polismördarsimulator”.

Ett gömt sex-minispel i ”Grand theft auto: San Andreas” orsakade också stora rubriker, och fick bland annat Hillary Clinton att rasa mot spelet.

Guinness rekordbok har listat ”Grand theft auto”-serien som den mest kontroversiella spelserien i historien, och hänvisat till det antal artiklar som diskuterat den i negativa ordalag.

Källa

Av Sandra - 22 september 2013 16:35

Rävhaj

Rävhaj (Alopias vulpinus) är en hotad hajart som förekommer i varma och tempererade havsområden världen över, i Stilla havetAtlantenIndiska oceanen och Medelhavet

Rävhajen kan bli från 2,5 upp till omkring 6 meter lång och väga 450 kilogram. Ett kännetecken för arten är att stjärtfenan är påtagligt utdragen, så att den kan vara nästan lika lång som hajens kropp. Den är mörkblå till svart på ovansidan, ljus på buken.

Arten är en pelagisk haj som framför allt lever på stimfiskar. Den tar också bläckfisk. Den stora stjärtfenan används som ett vapen för att bedöva bytet. Arten lever ner till över 500 meters djup, men går vanligtvis inte mycket djupare än 100 m.

Rävhajen föder mellan 2 och 4 levande ungar. De är mycket stora vid födseln, från 120 till 150 cm.

Rävhajen finns i de flesta tropiska till tempererade hav. I skandinaviska farvatten förekommer rävhajen upp till Nordsjön och mellersta Norge. Den går sällsynt in i Skagerack och Kattegatt.

Storögd rävhaj

Storögd rävhaj (Alopias superciliosus) är en hajart som beskrevs av Lowe 1841. Storögd rävhaj ingår i släktet Alopias, och familjen rävhajarIUCN kategoriserar arten globalt som sårbar. Inga underarter finns listade.

 


Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 18 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text:

Racing Extinction 

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se