Skylight

Inlägg publicerade under kategorin Hunddjur

Av Sandra - 26 december 2012 21:50

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Kolm%C3%A5rden_Wolf.jpgGysingevargen var en varg som dödade ett flertal människor i Sverige, varav de flesta dödsoffren krävdes i bruksorten Gysinge, som nu är ett samhälle i Sandvikens kommun i Gästrikland. Angreppen mot människor i detta område upphörde efter det att en varg dödades den 27 april 1821.

Serien av angrepp startade den 30 december 1820 då en treåring vid namn Eric blev ihjälriven av varg. Angreppen fortsatte sedan fram till den 27 mars 1821 då en sexårig pojke vid namn Anders blev utsatt för ett vargangrepp. Barnets far lyckades slita loss barnet från vargen, men barnet dog en kort tid därefter till följd av de uppkomna skadorna.

Under den tre månader långa perioden angreps 31 människor, vilket resulterade i 9 döda och 15 skadade. De skadade var oftast barn, med undantag av en yngling på 18 år. De flesta som avled var barn mellan 3,5 och 15 år gamla, som pojken Pehr, vilken var sex år då han bets ihjäl den 28 februari 1821.

Ett av de äldre barnen var Anna Jansdotter, som var 12 år då hon dödades den 10 februari 1821. Jan Erik Sundstedt var 15 år gammal då han blev ihjälriven den 10 februari 1821. En 18-årig kvinna, Anna, dödades, och till betydlig del förtärdes av varg.

Vid flera av tillfällena förtärdes offren efter att de dödats. Så var fallet med Jan Carlsson, sex år, som dödades den 12 januari 1821, varför återstoden av hans kropp vid begravningen lades i samma kista som hans morfar, vilken avlidit en kort tid dessförinnan.Detta öde drabbade även en åttaårig flicka vid namn Carin som blev dödad den 4 februari 1821.

http://25.media.tumblr.com/tumblr_m4uzmwOsTb1rwigwvo1_500.jpg

I vissa fall försökte barnets fäder rädda sina barn, men deras liv stod ändå inte att rädda, detta gjorde Olof Ersson, vilken försökte rädda sin son Anders, liksom även Anders Carlsson, som med fara för eget liv kunde slita loss sin dotter Stina, 11 år, vilken skulle gå till bruksgården i ett ärende, emellertid kunde hennes liv inte räddas, och hon blev således ett ytterligare offer för Gysingevargen. Gysingevargen sköts den 27 april 1821 i Årsunda. Utöver 1 fall i fångenskap den 17 juni 2012 har det inte dokumenterats några fall sedan dess då vargar dödat människor i Sverige[. Dödsfallen omnämns i ett stort antal dödboksnotiser.

Pousette har ansett att vargen sannolikt var identisk med den vargunge som fångats 1817 och hållits i fångenskap i Gysinge herrgård under flera år tills den kan ha rymt eller kan ha släppts lös.

Gysinge herrgård hade vid denna tid samma ägare som Gysinge bruk. Michael Benedicks inköpte båda dessa 1820. Således bör det, om Pousettes förmodan är korrekt, ha varit under de tidigare ägarnas tid som denna varg skulle ha hållits i fångenskap, men möjligen ha släppts fri eller ha rymt under den tid då Michael Benedicks var ägare till Gysinge herrgård och Gysinge bruk.

Det finns, så vitt bekant är, ingen anledning att förmoda att Gysingevargen skulle ha varit en hundhybrid, det vill säga någon form av korsning mellan hund och varg som skall ha resultatet i en hybrid mellan dessa djurarter. Det finns heller knappast något stöd för att förmoda att Gysingevargen skulle ha lidit av någon sjukdom som exempelvis rabies. Då den fälldes skall den inte ha uppvisat några synbara tecken på skador eller sjukdom.

Källa
http://25.media.tumblr.com/tumblr_lg0ca6CJVB1qagyrao1_500.jpg

ANNONS
Av Sandra - 26 december 2012 21:44

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Gevaudan-monster2.png

Gévaudanmonstret (La bête du Gévaudan på franska) var en legendarisk vargliknande varelse som terroriserade provinsen Gévaudan (Lozère idag) i södra Frankrike, under 1764-1767.

Många attacker rapporterades och mer än 100 människor ska ha dödats. Man debatterar fortfarande om bestens sanna identitet, inte minst eftersom händelserna är ett populärt ämne inom kryptozoologi och konspirationsteorier.

Besten beskrivs som en vargliknande varelse, fast i samma storlek som en ko, med en bred kropp och lång svans. Huvudet liknade det som en greyhoundhund har, med små raka öron. Därtill hade den stora tänder. Varelsen ska ha haft en röd päls, med besynnerliga vita ränder längs kroppen. Den enda som överlevt ett angrepp, en ung flicka, beskrev varelsen sålunda: "Den var stor som en ko, med klor lika stora som människans hand.

Den första attacken, där varelsen dessutom kunde beskrivas, skedde i maj/juni 1764. En flicka från Langogne arbetade på en bondgård vid Forêt de Mercoire när hon såg ett stort, vargliknande djur springa ut ur skogen rakt mot henne. Men bondgårdens tjurar drev monstret ifrån gården.

Varelsens angreppsmetod var ovanlig för ett rovdjur, då den ofta angrep huvudet medan den ignorerade den övriga kroppen, såsom ben och hals, som oftast angrips av vanliga rovdjur. Huvudet blev oftast krossat eller avhugget. Besten verkade också bara intresserad av att angripa människor och inte djuren på bondgårdar; många gånger angrep den bonden när han befann sig på samma plats som sina djur.

Det kom rapporter om att varelsen setts tillsammans med ett annat liknande djur, eller med sina ungar; andra hävdade att man sett varelsen tillsammans med en människa.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/JeanneJouve.jpg

Man antalet att antalet döda var 15 kvinnor, 68 barn och sex män, samt därutöver 30 skadade. Att varelsen synbarligen föredrog att angripa kvinnor och barn kan bero på att dessa ensamma eller i par arbetade vid sidan av ladugården, vilket skulle göra dem till lätta byten. Män brukade ofta bära på olika föremål som de skulle kunna använda som vapen och de arbetade även på fälten i större grupper.

Den 12 januari 1765 blev Jacques Portefaix och hans sex vänner anfallna av besten. De lyckades avvärja dess attack genom att hålla samman. Kung Ludvig XV blev intresserad av detta och belönade dem med 300 livre. Kungen beordrade därefter professionella vargjägare, Jean-Charles-Marc-Antoine Vaumesle d'Enneval och hans son Jean-François att hitta och döda besten.

De två jägarna anlände till Clermont-Ferrand den 17 februari 1765 medförande åtta blodhundar, som tränats till att jaga vargar. Under ett antal månader ägnade de nätterna till att jaga vargar, trots att varelsen attackerade på morgnar och kvällar. Detta berodde på att jägarna trodde att vargar låg bakom attackerna. Men besten fortsatte att skörda offer och i juni 1765 ersattes jägarna av François Antoine, det vill säga Antoine de Beauterne, kungens vapenbärare och den främste jägaren i Frankrike. Han anlände till Malzieu den 22 juni.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Gevaudan_Monster.jpg

Den 21 september 1765 dödade Antoine en stor grå varg som var 80 cm hög, 1,7 meter i längd och som vägde 60 kilogram. Vargen kallades för Le Loup de Chazes efter den närliggande Abbaye des Chazes.

Lokalbefolkningen ansåg att storleken var för stor för en varg. Antoine sade offentligt att "Vi deklarerar härmed denna rapport, att vi aldrig har sett en varg i denna storlek. Vi anser därför att detta kan vara odjuret som skapat så många hemskheter".

Vargen blev uppstoppad till en souvenir och skickades till Versailles, där Antoine togs emot som en hjälte och han belönades med mycket pengar, land och titlar.

Men den 2 december 1765 attackerade besten igen i la Besseyre Saint Mary, där det allvarligt skadade två barn. Tiotals andra angrepp ägde rum efter detta.

En lokal jägare, Jean Chastel, hyllades för att ha satt stopp för besten genom att döda det den 19 juni 1767 i Sogne d'Auvers.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Woman_%26_La_Bete.jpg

Men det finns en viss kontrovers angående Chastel. Han hävdade att han var en del av en större grupp som jagade besten. Han hade satt sig ner och börjat läsa Bibeln och be. När Chastel bad fick han se varelsen stirra på honom. Han avslutade sin bön och sköt därefter varelsen.

Bestens beteende var besynnerligt, då den var känd för att angripa utan förvarning. Vissa anser att detta är bevis på att Chastel samarbetade med varelsen eller att han till och med tränade den. Men han kan eventuellt även ha hittat på historien.

 

Många försökte förklara vad som pågick då besten påbörjade terrorn. De var allt ifrån vargar och loup-garou (varulv), till att vara Guds bestraffning eller till ett monster skapat av en trollkarl. Andra teorier hävdar att det handlat om en jättevarg, en relativt större och utrotad släkting till vargen; men även teorier om att besten varit ett exotiskt djur, såsom en hyena. En annan förklaring var att monstret var en sorts hund, som av sin sadistiska ägare, som kan ha varit en ur Chastels släkt, tränats till att angripa människor.

Det finns emellertid de som menar att händelserna går att förklara på ett rationellt sätt. Wolves were fairly common in early modern Europe. According to one estimate, they killed about a hundred people a year in France during the mid-eighteenth-century decades. Enligt Smith (2011) skall myterna om övernaturliga varelser kunna ses som förklarliga mot bakgrund av de förhållanden som invånarna i Gévaudan levde under.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Gevaudanwolf.jpg

ANNONS
Av Sandra - 23 december 2012 16:54

Arten lever på alla öar i alla habitat som förekommer, till exempel skogar och gräsmarker men den undviker vanligen täta bosättningar.

Urocyon littoralis jagar vanligen på natten men kan även vara aktiv på dagen. Hannar och honor bildar allmänt monogama par som lever i ett revir som är med 0,15 till 0,85 km² påfallande litet. Revirets gränser markeras med urin och avföring samt försvaras av hannen. Ibland kan könsmogna ungar från tidigare kullar tillåtas i territoriet. Jakten utförs vanligen ensam.


Denna räv är en allätare som livnär sig på olika ryggradsdjur, insekter, snäckor och frukter. Ibland hämtar den blötdjur från havet alldeles nära stranden. Vanligen beror födans sammansättning av utbredningsområdet.


Parningen äger oftast under april rum och nyare studier tyder på att vissa honor har en fördröjd embryoutveckling. Därför föds ungarna mellan februari (nästa år) och maj. Den egentliga dräktigheten uppskattas med 50 dagar. Födelsen sker i lyan som anläggs mellan stenar, i täta buskar eller under trädrötter. Oftast föds en till tre ungar per kull och i undantagsfall upp till fem ungar. Honan slutar under mitten eller vid slutet av juni med digivning och i september blir de flesta ungar självständiga.


Arten har med en skunk (Spilogale gracilis amphiala) och förvildade tamkatter bara ett fåtal konkurrenter om samma föda. Rävens största naturliga fiende är kungsörnen som dödar många individer. Introduceringen av tamsvinet som lockar många rovfåglar till ögruppen försämrade rävens situation. Många individer dog dessutom av införda sjukdomar som vanligen drabbar hunddjur, till exempel valpsjuka.

Om individerna undviker alla faror kan de leva upp till 10 år.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Urocyon_littoralis_full_figure.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Urocyon_littoralis_pup.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Urocyon_littoralis_pair.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Urocyon_littoralis_yawning.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Urocyon_littoralis_looking_sleepy.jpg

Av Sandra - 23 december 2012 16:48

Djurets habitat är tropiska skogar upp till 2 000 meter över havet. I motsats till skogshunden som förekommer i samma område jagar detta djur ensam eller i par. Byten utgörs huvudsakligen av fiskar, insekter samt små och medelstora gnagare. I viss mån äter den även kött av andra djur som groddjur och fåglar samt frukter. Atelocynus microtis jagar främst på dagen men kan även vara aktiv under natten. Den vistas vanligen på marken och har bra simförmåga.


Angående artens sociala beteende är inte mycket känt. De flesta vuxna individer hittades ensam. På grund av iakttagelser av ungdjur under våren och hösten anats att födelser sker under årets torra perioder. Ungarna föds i underjordiska bon som troligen övertas från andra däggdjur.

Arten jagas troligen av större rovdjur som lever i samma region som ocelot, jaguar och puma. Ibland skjutas individer när de hämtar höns från en gård. Livslängden i naturen är okänt och den äldsta individen i fångenskap blev 11 år gammal.

För arten finns inga bekräftade beräkningar av beståndets storlek. Atelocynus microtis är allmänt sällsynt i hela sitt utbredningsområde. IUCN uppskattade 2011 att hela beståndet minskade något under de senaste tre generationer (12 år) trots att den i vissa regioner har återtagit revir där arten tidvis var försvunnen. Det största hotet är habitatförstörelsen. Därför listas arten som nära hotad (NT).

     

Av Sandra - 23 december 2012 16:40

Skogshundar lever i flockar som består av upp till tio individer. Flocken ledas av ett alfapar men alla medlemmar i gruppen jagar gemensamma. Under jakten drivs bytet ofta från en del av flocken mot den andra delen. Ibland utgör en flod jaktens mål där skogshundarna på grund av sin goda sim- och dykförmåga kan fälla bytet. Vanliga byten är agutier, pakor och vattensvin. En flock kan även fälla en tapir. Andra bytesdjur är bältdjur, navelsvin, spetshjortar, näsbjörnar, pungråttor, nanduer, stubbstjärthöns och flera olika små gnagare.

Efter människan är jaguaren och puman skogshundens största fiender.

Skogshundar är aktiva på dagen eller gryningen och vilar på natten i bon som skapades av bältdjur eller myrslokar. Finns inga bon i området sover skogshundar under ett nedfällt träd eller överhängande bergsklippor.

Efter dräktigheten som varar i 65 till 83 dagar föder honan 3 till 6 ungdjur. I undantagsfall består kullen av tio valpar. Livslängden i fångenskap går upp till 10 år.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Erdeikutya.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Speothos_venaticus_Zoo_Praha_2011-5.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Speothos_venaticus_Zoo_Praha_2011-1.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Bush_dog.JPG

Av Sandra - 23 december 2012 16:31

Den har sitt ursprungliga utbredningsområde i östra Asien men har introducerats längre västerut där den spridit sig och idag förekommer i Skandinavien, norra Europa och längre söderut i Östeuropa. Den är trots sitt trivialnamn inte nära släkt med mården. Det ursprungliga beståndet i östra Asien har minskat främst på grund av jakt, pälshandel och habitatförstöring. Det introducerade beståndet i Västeuropa bedöms istället på många håll som en potentiellt skadlig invasiv art.

Mårdhunden har hittills ingen livkraftig population i Sverige, men det har funnits ett fåtal i Norrbotten och norra Västerbotten, som hålls under sträng kontroll.Arten lever monogamt och har samma partner hela livet. Parningstiden sträcker sig mellan februari till april - ännu senare kalla vårar. Efter en dräktighetstid på omkring 60 dagar föds sex till tio nakna ungar. De blir seende efter knappt två veckor. Ungarna diar upp till två månader. Bägge föräldrarna tar tillsammans hand om ungarna.Arten har jagats hårt i östra Asien främst för pälsens skull. På grund av detta, och på grund av habitatförluster så har arten minskat i sitt ursprungliga utbredningsområde. Den har dock inte minskat så pass mycket att IUCN bedömer den som hotad, utan arten kategoriseras som livskraftig (LC).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Marderhund.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Tanuki_the_%60Raccoon_Dog%60.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Tanuki01_960.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Nyctereutes_procyonoides_4_%28Piotr_Kuczynski%29.jpghttp://babyanimalzoo.com/wp-content/uploads/2011/09/raccoon-dog-baby.jpg

Av Sandra - 23 december 2012 16:26

Djurets kropp är nästan en meter lång och svansen når en längd av 45 centimeter. Skulderhöjden ligger vid 45 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Namnet rödhund syftar på pälsens färg som varierar mellan rödbrun och orange. Buken är helt vit.Arten förekommer i större delar av Asien. Utbredningsområdet sträcker sig från Altai och Manchuriet i norr till Indien och Indonesien i syd. Vanligtvis finns det skarpa gränser mellan områden med rödhund och områden med varg. Den asiatiska vildhunden föredrar skogar och förekommer både i barrskogar och i tropiska regnskogar. Sällan ser man den i regioner med stäpp eller öken.Beståndet uppskattas till mindre än 2 500 individer. Internationella naturvårdsunionen (IUCN) räknar därför arten som starkt hotad. Troliga orsaker till beståndets minskning är förstörelsen av dess levnadsområde och olika sjukdomar som överförs från vilda tamhundar.

Beteendet i gruppen kan jämföras med det hos vargar. En flock består vanligtvis av fem till tolv individer, mer sällan upp till trettio. I flocken finns två dominanta djur, en hanne och en hona, som leder gruppen. Bara den dominanta hona föder efter en dräktighetstid på cirka 60 dagar sex till tio ungar. Hela flocken hjälper till med uppfostringen.

Till bytesdjuren räknas hjortdjur – däribland rådjur – samt stenbock, vilda får och vildsvin. När rödhunden inte får tag i större bytesdjur, tar den även möss och insekter samt växter som olika bär.

Angrepp på människor är inte känt

.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Asian_red_dog.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Cuon.alpinus-cut.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/2012-bandipur-dhole-chital.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Sleeping_Dhole.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Cuon_alpinus_%28Dhole%29.jpg


Av Sandra - 23 december 2012 16:19

Den lever i savannen i två från varandra skilda regioner i östra och södra Afrika. Arten skiljer sig från andra hunddjur genom sin tanduppsättning och sin föda som främst består av termiter. Öronhunden bildar mindre grupper av två till fem vuxna individer och deras ungar. Beståndet betraktas inte som hotat.

Parningen sker vanligen mellan juli och september men här finns många undantag i avhängighet från levnadsområdet. Efter dräktigheten som varar i 60 till 70 dagar (ibland 75 dagar) föder honan upp till sex 100 till 140 g tunga ungar. Ungarna visar sig cirka 10 dagar efter födelsen vid lyans utgång och sällan flyttas de mellan olika lyor. Med undantag av digivningen har hannen ett större ansvar för ungarna än honan. Efter 10 till 15 veckor slutar honan med digivning och efter 8 till 9 månader är ungarna könsmogna. Unga hannar lämnar flocken när de är ungefär ett halvt år gamla, vissa honor får stanna lite länge och hjälper ibland vid uppfostringen av nästa kull.

Den äldsta kända individen i fångenskap blev 13 år och 9 månader gammal. I naturen blir de vanligen inte äldre än 9 år

Öronhunden konkurrerar med andra insektsätande djur som manguster, schabrakschakalen, jordvargen och kamaräven om samma föda. Vuxna individer jagas av stora predatorer som leopard, gepard, fläckig hyena, afrikansk vildhund, stridsörn samt pytonormar och ungar dödas ofta av schabrakschakalen.[2]

Arten drabbas av vanliga hundsjukdomar som rabies och valpsjuka. I Serengeti orsakar dessa besvär cirka 90 procent av dödsfallen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/BatEaredFox_CincinnatiZoo.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Otocyon_megalotis_%28Namibia%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Otocyon_megalotis.JPG

388075_10150932771247581_725539342_n

315362_10150932770877581_944275700_n

561392_10150932770967581_425478360_n

5766101718_f2f4f0962e_z

Cincinnati_Zoo_Bat-Eared_Fox_1

Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 18 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text:

Racing Extinction 

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se