Skylight

Inlägg publicerade under kategorin WWF

Av Sandra - 14 maj 2013 18:25

* Därför är Asiens våtmarker så viktiga för Arktis fåglar*

Hej, Tom Arnbom här! Jag befinner mig just nu i svenska Arktis - Kiruna, inför Arktiska Rådets ministermöte som startar på onsdagen.

I dag fick vi som är här ta del av en rykande färsk rapport om arktiska flyttfåglar. Den bekräftade att WWF jobbar med helt rätt saker när vi jobbar för att skydda våtmarker. Våtmarker långt från Arktis är nämligen helt livsnödvändiga för att de arktiska vadarfåglarna ska överleva!

Hur hänger då det här med våtmarker ihop med de arktiska vadarna? Jo, vadarnas problem är att deras rastlokaler och övervintringsplatser försvinner i snabb takt. Anledningen är en enorm utbyggnad av infrastruktur längs Asiens kuster. Våtmarker och grunda havsvikar blir till industrikomplex, turistanläggningar och nya hamnar. 

Bilden kommer från föredraget då rapporten presenterades, och visar en skedsnäppa, den känns igen på sin speciella näbb. Just skedsnäppan är särskilt utsatt, 90 % har försvunnit de senaste 30 åren!

I dag finns det troligen bara 100 par skedsnäppor kvar, men vi ska jobba för att de ska bli fler - genom att fortsätta vårt arbete med våtmarker. /Tom Arnbom, WWF:s Arktisexpert 

WWF:s budskap inför mötet: http://bit.ly/10w8goj

Det gör WWF för våtmarkerna: http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/1355265-vtmarker-och-stvatten

PS. Imorgon kommer både Rysslands och USA:s utrikesministrar hit tillsammans med ministrar från de andra sex arktiska länderna!

Djur · Natur · WWF
ANNONS
Av Sandra - 14 maj 2013 16:00

På onsdag lämnar Sverige över ordförandeskapet inom Arktiska rådet till Kanada vid ett möte i Kiruna. Inför ordförandeskapet hade Sverige stora ambitioner inom flera områden. Flera har varit lyckade medan andra inte har nått lika långt.

– Klimatförändringen är det största hotet i Arktis och där har Arktiska rådet inte kommit speciellt långt. Det har funnits förslag om att minska sotutläppen och andra ämnen som påverkar klimatutsläppen, men de verkar ha stoppats. Regleringen av olje- och gasexploatering i de känsliga polarområdena lyser också med sin frånvaro, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Sverige har lyckats med att ett nytt permanent sekretariat nu är på plats i Tromsö, att arbetet med industrins sociala ansvar har kommit igång på allvar - och ett nytt bindande avtal, visserligen svagt, kommer skrivas under på onsdag om hur oljespill ska hanteras mellan de olika länderna. 

Under mötet kommer flera rapporter att läggas fram som visar hur allvarlig situationen är med ett Arktis under stor förändring. Det som forskarna förutspådde skulle hända i framtiden, har redan skett. 

– Det Arktis vi ser idag kommer försvinna men vi kommer få ett nytt Arktis med nya förutsättningar och med både vinnare och förlorare. Späckhuggaren får nu tillträde till isfria områden med miljontals sälar som tidigare skyddats av havsisen. Samtidigt minskar isbjörnens jaktområden kraftigt – vilket innebär ett skifte för arten som blir framtidens arktiska toppredator, säger Tom Arnbom, Arktisansvarig på WWF som deltar vid mötet i Kiruna.

När Kanada nu tar över ordförandeskapet i Arktiska rådet hoppas WWF att Kanada ska visa samma öppenhet och lyhördhet i förhållande till miljö- och ursprungsbefolkningarnas organisationer som det svenska utrikesdepartmentet har gjort under det svenska ordförandeskapet.  

– Idag tisdag diskuterar personal från WWF Arktisfrågor med Lisa Murkowski, republikansk senator från Alaska. Många av de förvaltningsfrågor som vi hanterar inom Östersjön kan mycket väl överföras till Alaska – som klimatförändringar, fiske- och sjöfartsfrågor och integrerad havsförvaltning – där de sammanlagda påverkaseffekterna från de olika sektorerna är ett stort hot, avslutar Tom Arnbom.

Natur · WWF
ANNONS
Av Sandra - 14 maj 2013 15:58

Nu finns chansen för lovande projekt och idéer att testas och vidareutvecklas med hjälp av medel från Världsnaturfonden WWF – bidrag som förhoppningsvis ska sätta extra fart på naturvården. 

För att hejda förlusten av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken krävs mer insatser och kanske även nya angreppssätt. Hur ska Sverige nå sina miljömål, hur får vi en hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystem, hur optimerar vi naturvården, hur bevarar vi våra kulturlandskap och biologisk mångfald? 

– Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i naturvårdens frontlinje och som kan bidra till värdefullt nytänkande inom svensk naturvård. Projekten ska ha en potential att främja biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken i Sverige, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Genom WWF:s stöd ska lovande projekt och idéer få möjlighet att testas och vidareutvecklas för att sedan kunna spridas i större skala. Det kan handla om utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad, fältprojekt, etcetera. 

WWF:s satsning på innovativ naturvård startade 2010. Medlen delas ut en gång per år till ett antal projekt i form av projektbidrag. Stödet kan sökas av privatpersoner, grupper, organisationer, myndigheter eller företag. Exempel på projekt som hittills tilldelats projektstöd är Utveckling av en snorkelled, Ny teknik för naturinformation via smart phone, Vattenkraftens roll i ett ekologiskt hållbart energisystem, Floraväkteri i fjällen samt Optimera skoglig naturvård via insekters doftämnen. 

Under Världsnaturfondens tak för innovativ naturvård finns även stiftelserna Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne, Florafonden och Skogsfonden STORA-WWF. Ansökan om medel från dessa görs på speciella blanketter och behandlas och delas ut samtidigt som medlen för innovativ naturvård. 
 
Ansökan ska vara inskickad till WWF senast den 16 september 2013
Ansökningshandlingar, kriterier samt information om innovativ naturvård samt de tre stiftelserna Stiftelsen Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne, Stiftelsen Florafonden och Stiftelsen Skogsfonden STORA-WWF finns här. 

Natur · WWF
Av Sandra - 14 maj 2013 15:57

Skogarna i ryska Fjärran Östern hotas av en omfattande olaglig avverkning. Det stulna virket går till största delen till tillverkare av möbler och golv i Kina och vidareexporteras ofta till Europa och USA. Det visar en ny rapport från WWF.


I rapporten sammanfattar WWF i Ryssland mer än 10 års fältobservationer och lyfter fram en skrämmande verklighet. På grund av bristande brottsbekämpning har skogssektorn i Ryssland kriminaliserats och plundring av värdefulla bestånd av ek, ask, alm och lind har tillåtits pågå.

– Den omfattande olagliga avverkningen i regionens skogar – den så kallade Ussuri-taigan – hotar många lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar och även överlevnaden av hotade arter som den makalösa sibiriska tigern, säger Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén, som just nu besöker regionen i ryska Fjärran Östern. 

Den illegala avverkningen förstör den viktiga livsmiljön för den sibiriska tigern och dess bytesdjur. För stor avverkning begränsar tillgången på exempelvis ekollon som är den huvudsakliga födan för bytesdjuren. Forskarna uppskattar att det idag endast finns omkring 450 sibiriska tigrar kvar i det vilda.

WWFs granskning av ryska tullens uppgifter visar att två till fyra gånger så mycket ek exporterades vissa år under 2000-talet jämfört med den tillåtna och lagliga avverkningen i regionen. Det innebär att en mycket stor del av exporten var illegalt avverkat virke som har stulits. Vidare visar rapporten att bara ett fåtal av de fall av olaglig avverkning som upptäcks leder till åtal.

I Ryssland arbetar WWF för att myndigheterna ska vidta åtgärder för att stoppa den illegala avverkningen – men det räcker inte. Även länderna som importerar virket måste agera. Rapporten lyfter behovet av ett förstärkt samarbete mellan Ryssland och Kina för att säkerställa att timmer på ett bättre sätt ska kunna spåras mellan de två länderna.

Det finns en betydande risk att även svenska företag och konsumenter ovetandes kan köpa möbler och golv tillverkade av trä från illegala avverkningar i ryska Fjärran Österns skogar. För att undvika det rekommenderar WWF bland annat företag att främst köpa FSC-certifierade träprodukter. WWF vill betona det stora ansvar som både importländer och företag som importerar träprodukter har.

– En mycket stor del av exporten från ryska Fjärran Östern går till kinesiska tillverkare av träprodukter – som möbler och golv. Produkter som ofta exporteras vidare till bland annat EU. Även Sverige har en omfattande import av träprodukter – speciellt möbler från Kina, säger Per Larsson, expert på skog och handel med träprodukter på WWF.

Inom EU gäller sedan i mars i år en ny lagstiftning – den så kallade timmerförordningen – som förbjuder import av träprodukter som innehåller olagligt virke – samt kräver att företag vidtar åtgärder för att minska risken för att handla med sådana produkter.

– Den nya rapporten visar tydligt på behovet av att svenska företag och den ansvariga myndigheten Skogsstyrelsen agerar och effektivt tillämpar den nya lagstiftningen, avslutar Per Larsson.

Djur · Kattdjur · Natur · WWF
Av Sandra - 12 maj 2013 14:34

Vad kan du göra för bergsgorillorna?
www.wwf.se/bli-djungelfadder

WWF arbetar sedan 20 år tillbaka tillsammans med IGCP, International Gorilla Conservation Programme, för att rädda bergsgorillorna och skydda deras livsmiljö. En viktig del av WWFs arbete är stöd till nationalparksmyndigheterna i de tre utbredningsländerna. Stora delar av stödet går till nationalparksvakter som skyddar både bergsgorillorna och den fantastiska natur de lever i.

Vi har tidigare berättat om problemet i och omkring bergsgorillornas livsmiljö med tillgång på rent dricksvatten. Det regnar mycket, men eftersom det är vulkaniska jordar så försvinner vattnet ner i den porösa berggrunden. Idag finns tillgång på rent vatten i ett antal bäckar inne i parken och under torrperioden blir dessa källor viktiga även för människor. I Mgahinga regleras vattenhämtningen och det finns över 35 000 registrerade personer som med parkvakter tillåts hämta vatten i några bäckar. Behovet är större än tillgången, så vi satsar på att bygga vattentankar som samlar upp regnvatten som kan användas i byarna (se film om detta här:https://www.facebook.com/photo.php?v=10151669849953833).

Vi upptäcker fler och fler snaror i skogen, vilket är ett tecken på ökad illegal aktivitet, och så gott som varje månad fångas en gorilla i en snara. I de så kallade turistgrupperna har veterinärer lyckats locka bort fångade djur. Men i de helt vilda grupperna som inte har samma bevakning vet vi inget om dödstalet. Vi satsar därför stort på att kunna öka antalet patrulleringar och parkvakter till områden där vi ser ökad aktivitet inne i parken.

Du kan också hjälpa till med detta – som Djungelfadder går ditt stöd bland annat till:

- Patrullering och tjuvjaktsbekämpning
- Bygga fler vattentankar
- Utrustning till parkvakter, som GPS, stövlar, regnkläder, tält m.m
- Stöd till gränsöverskridande samarbete i skötsel och förvaltning av skogen och gorillorna.

Hjälp oss öka och bevara antalet bergsgorillor – bli Djungelfadder idag!
www.wwf.se/bli-djungelfadder


Foto: Allan Carlson

Djur · WWF
Av Sandra - 7 maj 2013 11:43

Det är ännu oklart hur och om den kraftiga jordbävningen den 20 april i Sichuanprovinsen i Kina har påverkat pandorna och deras livsmiljöer; utvärderingen pågår fortfarande.

Jordbävningen, som beräknas ha krävt över 150 dödsoffer och 6000 skadade, orsakade inga skador på WWFs kontor eller anställda. På bilden ges varma jackor till behövande på skogsdepartementet i Sichuan.

Vi återkommer med mer information om eventuella skador när utvärderingen är klar!


WWF
Av Sandra - 3 maj 2013 14:00Sitter på hotell Muhaburas uteservering med Eugen och Charles, två av dessa fantastiska naturvårdare som arbetar på IGCP (International Gorilla Conservation Programme). På bordet har vi två olika kartor. En karta visar alla kända naturliga vattenkällor inne i gorillaskogen och den andra kartan visar alla illegala aktiviteter som görs av de som hämtar vatten. Det finns ett mycket tydligt samband och man behöver inte förstå mycket om hydrologi och berggrunder utan det är helt klart att tillgång till vatten är ett växande problem.

Vi har tidigare under dagen varit uppe vid parkgränsen och varit med och byggt grunden till en vattentank. Byn vi besökte är precis där man på kartan har en svärm med röda markeringar inne i skogen, alltså massivt med tjuvjakt. Det är därför man nu börjar bygga vattentankar i byn!

Det råder full aktivitet och glada diskussioner om hur man bäst bygger en vattentank. IGCP har utbildat en grupp personer som har kommit hit för att hjälpa till med arbetet, och det är bara kvinnor. Killarna i byn skämtar och blandar cement, bär sten och klipper armeringsjärn. Det är lite av en folkfest över det hela och de har hejdlöst roligt åt att jag försöker hjälpa till, det ska inte en ”mzungo” göra.

Eugen berättar att man försöker välja ut de familjer som får en vattentank med tanke på att det ska dels komma till stor nytta men också minska illegalt intrång i skogen, mao ofta de allra fattigaste. Charles skrattar och skjuter till att det egentligen är ett finurligt sätt att ”belöna” en tjuvjägare. Man vet av erfarenhet att de familjer, eller de personer, som på ett eller annat sätt fått något blir mer vänligt inställda till naturvårdsarbetet och parkvakternas arbete. Samtidigt blir det färre besök i skogen och färre illegala aktiviteter, eller som Charles säger, färre röda markeringar på kartan!

Senare på kvällen när jag sitter ensam kvar tänker jag på det Charles sagt. Tjuvjakt kan bekämpas på många sätt, och visst vi ska fortsätta med patrullering och plocka bort snaror och parkvakterna ska vara synliga ute i byarna. Men det där med att man också kan ”belöna” med att bygga vattentankar, det var något nytt för mig.

/Allan Carlson, WWF

PS. Här ovan kan ni se en lång film som förklarar varför brist på vatten påverkar bergsgorillorna trots att de inte dricker vatten. Filmen visar också hur WWF och IGCP arbetar för att förenkla vardagen för lokalbefolkningen och samtidigt öka skyddet för bergsgorillorna.

Djur · Natur · WWF
Av Sandra - 3 maj 2013 13:58


Mekongområdet i Sydostasien riskerar att bli av med över en tredjedel av sin nuvarande skog inom tjugo år, varnar WWF i en ny rapport.

Mellan 1973 och 2009 förlorade de fem länderna i Mekongområdet nära en tredjedel av sin skogsyta. Kambodja förlorade 22 procent,  Laos och Burma 24 procent och Thailand och Vietnam 43 procent.


Rapporten “Ecosystems in the Greater Mekong: past trends, current status, possible futures,” visar att ytterligare, snabba förluster är att vänta om den nuvarande avskogningstakten fortsätter. Men att det finns en annan väg att gå.

– 

Mekongområdet befinner sig vid ett vägskäl. Den ena vägen leder till ännu större utarmning av den biologiska mångfalden och av försörjnings möjligheter, men om naturresurser  förvaltas på ett ansvarsfullt sätt, kan den här regionen följa vägen som säkrar en hälsosam och blomstrande framtid för sitt folk, säger Peter Cutter, ansvarig för  WWF-Greater Mekong.

 

De stora ytorna med sammanhängande skog minskade kraftigt i regionen, från över 70 procent av landområdet 1973 till ungefär 20 procent 2009. Core forest är det engelska namnet på en yta av minst 3,2 km2 (320 hektar) av sammanhängande skog. Om den här trenden fortsätter, förutspår WWF att 2030 kommer bara 14 procent av Mekongområdets kvarvarande skogar att bestå av sammanhängande livsmiljöer som kan upprätthålla livskraftiga populationer av många vilda arter.

– Scenariot med grön ekonomi är valet för en livskraftig framtid i Mekongområdet. Regionala ledare har redan försäkrat att en hälsosam ekonomisk tillväxt går hand i hand med  hälsosamma och produktiva ekosystem, men snabba och effektiva svar behövs nu för att undvika permanent miljöförstöring, säger Peter Cutter.

Rapporten tar även upp Xayaburidammens utveckling som ett centralt hot mot hälsa och produktivitet i Mekongflodens delta.  I flodbädden finns 13 unika, fortfarande sammankopplade färskvattenekosystem, men det kontroversiella dammprojektet kommer att avskilja huvudströmmen i den lägre Mekongfloden. Det hindrar fisk från att vandra och blockerar transport av sedimentet, med katastrofala följder för 60 miljoner människors försörjning.


Dessutom redovisas i rapporten den enorma nedgången bland många viktiga arter i regionen, som tiger, asiatisk elefant, irrawaddydelfin och den endemiska vietnamantilopen(saola).

Många arters överlevnad är direkt beroende av att det finns skyddade områden som sköts effektivt. De skyddade områdena har visserligen ökat kraftigt sedan 1970, men många av dem är misskötta.

 – Flera skyddade områden existerar bara till namnet. Även relativt säkra skyddade områden är starkt pressade av tjuvjägare och illegal avverkning, medan andra har minskat i storlek på grund av regeringars iver att tjäna pengar på tillstånd och koncessioner från gruvbolag eller plantageägare, säger Peter Cutter.

Rapporten påtalar också att regionen fortfarande är rik på naturresurser med värdefulla ekosystemtjänster, som mat, vatten och fiber – bland de högsta i världen. Områdets  naturliga välstånd ger goda förutsättningar för hållbar utveckling, och WWF tror starkt på möjligheten att bygga gröna ekonomier som dock också är strakt beroende av regionalt samarbete över landsgränserna.


Ladda ned hela rapporten:
http://awsassets.panda.org/downloads/greater_mekong_ecosystems_report_020513.pdf

Bilder kan laddas ned på: https://photos.panda.org/gpn/external?albumId=4388
Film: http://gvn.panda.org/?c=2296&k=5e06c47b5b

Djur · Natur · WWF

Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 18 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text:

Racing Extinction 

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se