Skylight

Inlägg publicerade under kategorin WWF

Av Sandra - 13 september 2013 18:23

Hjälp oss rädda tigern från att utrotas. 
Bli Tigerfadder idag: www.wwf.se/bli-tigerfadder

Filmen (varning för starka bilder) visar en tiger som fallit offer för tjuvjakt. Viltvakter från WWF hittar henne knappt vid liv med djupa sår från en stålsnara. Men det är försent att rädda henne.

Varje dag jagas och dödas tigrar av tjuvjägare för snabba pengar. Idag finns bara 3200 vilda tigrar kvar. Hjälp oss stoppa den grymma tjuvjakten. Den är illegal, den är skoningslös och håller på att utrota tigern.

Med ditt stöd kan vi göra en livsviktig skillnad. För bara 100 kr per månad kan du skydda tigrarna och ge dessa fantastiska djur en framtid.

Bli Tigerfadder idag: 
www.wwf.se/bli-tigerfadder

Djur · WWF
ANNONS
Av Sandra - 13 september 2013 18:02

David Beckham hör nu också till dem som har valt att engagera sig. Tillsammans med Storbritanniens Prins William kommer han att vara delaktig i ett samarbete, "United for Wildlife", mellan 7 av världens mest inflytelserika naturvårdsorganisationer. WWF är en av organisationerna. Samarbetet kommer inledningsvis fokusera på den illegala djurhandeln som hotar att utrota tigern, elefanten och noshörningen.

En annan person som redan engagerat sig i kampen, är den kinesiska superstjärnan och basketspelaren Yao Ming. Han medverkar i asiatiska informationskampanjer för att stoppa efterfrågan på illegala djurprodukter.

I en artikel från The Telegraph igår säger de följande: 

Beckham: “When I learned of the current poaching levels in Africa, I immediately agreed to help get this message out. It is shocking to think that we could lose these animals from the wild in our lifetimes.” 

Yao Ming: "We must reduce demand if we are going to save these animals. We made tremendous progress reducing demand for shark fin soup through a similar campaign and a government ban at banquets is also helping. Traders say shark fin demand has been cut by 50% or more. I hope we can do the same for ivory and rhino horn.”

Duke of Cambridge and David Beckham join forces to fight illegal wildlife trade - Telegraph

ANNONS
Av Sandra - 13 september 2013 15:50

Tack för att ni ställer så många kloka frågor om tigrar och vårt arbete. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna här, med svar från Ola Jennersten.

1. Hur har ni tänkt stoppa dessa smugglare och jägare när inte ens de styrande i landet verkar så jätteintresserade av det?

Det är naturligtvis ett stort problem. Det behövs mer ”boots on the ground” och WWF arbetar mycket med att utbilda parkvakter. Det positiva just nu är att kinesiska regeringen i och med ett möte mellan tigerländerna i Kina den 29 juli (på tigerdagen) deklarerat att man tillsammans med övriga tigerländer kommer att ta tag i denna problematik, både gränsöverskridande samarbete och den illegala handeln i sig.

2. Vore det inte bättre att tillåta och reglera tigerjakt och handel med tigerdelar? Ger inte laglig handel mer skydd åt djuren?

Jag förstår vad du menar, men det fungerar inte att ha legal jakt på en population som är cirka 3200 tigrar i hela världen. Det finns ingenstans där den effektiva populationen är större än ett hundratal. Vi tror inte heller på att legalisera viss handel med tigerdelar från uppfödda tigrar (det finns cirka 10000 tigrar i fångenskap) eftersom det inte går att skilja på delar från vilda tigrar och tigrar i fångenskap. 

3. Det är ju ändå människors efterfrågan som skapar tjuvjakten. Hur jobbar ni med att minska efterfrågan?

Från WWF Sveriges sida har vi haft en jättestor kampanj mot att svenska turister köper elfenben från Thailand. I Kina har WWF haft olika typer av aktiviteter, till exempel har vi i en framgångsrik kampanj fått internetbutiker att intyga att de inte säljer illegala arter eller delar av illegala arter. Vi jobbar mycket med påverkansarbete på regeringarna i de länder som är en del av handeln och jakten. I augusti höll Kinas regering ett möte för alla tigerländer och de kom överens om att öka samarbetet och insatserna mot illegal handel och tjuvjakt, bland annat genom att dela information om pågående illegal handel genom INTERPOL. Mötet var ett resultat av påverkansarbete från WWF och andra naturvårdsorganisationer .

4. Hur mycket pengar får egentligen den som dödar tigern, och hur går försäljningen till?

Det kan vara mellan 1000 och 5000 kronor, vilket inte är mycket om man talar om det totala värdet. Generellt får tjuvskytten väldigt lite i jämförelse med andra. Dels kan det vara att någon skjuter en tiger för att han kom på den, och sen försöker sälja den. Men ofta är det illegala nätverk som beställer en tiger. Någon i byn ber jägarfolken att skjuta en tiger. Jägarfolken är självförsörjande och har normalt inga pengar, så för dem är det förstås väldigt mycket. Sen finns det flera mellanled som alla ska ha sin del av kakan, och den som sitter i toppen får mest.

5. Hur kan ert arbete ge resultat när tjuvjakten bara ökar?

För det första är det svårt att säga hur mycket tjuvjakten på just tiger ökar. Men när det gäller tiger kan man säga att det inte är okomplicerat med stora rovdjur som är farliga för människan. Lyckas vi nu med att öka antalet tigrar – och det finns tecken på att vi håller på att lyckas! - då kommer som ett brev på posten konflikterna människa-tiger också att öka. Sannolikt dödas då fler tigrar illegalt, och det blir också ett större tryck på att skjuta fler tigrar. Så det här är inte enkelt. 

6. Hur vet jag att mina donationer går till stopp av tjuvjakt och inte till något annat?

WWF har ett nätverk av kontor över hela världen som driver naturvårdsprojekt direkt på plats. Genom regelbunden rapportering och fältbesök av våra egna specialister på WWF Sverige kan vi på så sätt se och följa upp resultaten av de pengar som donerats.

I vårt arbete för att stoppa tjuvjakten har vi ett samarbete sedan nästan 40 år tillbaka med TRAFFIC (ett globalt nätverk som verkar för att handeln med vilda djur och växter sker på ett uthålligt och lagligt sätt), som säkerställer att arbetet kan bedrivas så effektivt som möjligt.

WWF har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll, därför överstiger våra administrativa kostnader aldrig 25%. De senaste åren har de legat på mindre än 15% och därmed går mer än 85% av de gåvor man skänker till WWF Sverige till vårt naturvårdsarbete.

7. Hur ska ni bevara tigerns livsmiljö?

Det man gjort nu är att fokusera arbetet till 13 tigerlandskap där forskare anser att det finns en framtid för tigrar. Inom dessa områden är det viktigt att freda kärnområden där tigrarna reproducerar sig och ha korridorer som möjliggör vandringar mellan kärnområdena. Så receptet är mer och väl skötta och bevakade kärnområden utan bebyggelse med korridorer där samarbetet med lokalbefolkning möjliggör närvaro av tigrar genom att minimera vedhuggning och bete i skogarna och motarbeta tjuvjakt på tigerns bytesdjur.

Foto: WWF Indonesia / Tiger Survey Team

 

Av Sandra - 11 september 2013 17:05

I många kulturer är tigern en av de absolut mest populära och omtyckta arterna. Den symboliserar styrka, snabbhet, mod och visdom men även passion och sensualitet. Som ni redan vet är tigern tyvärr också en av de mest utrotningshotade arterna.

Att skydda tigern handlar framför allt om att få stopp på tjuvjakten och den illegala handeln samt att skapa livsutrymme till tigern där den kan leva utan för stora konflikter med oss människor.

Tjuvjakten beror på två saker, den ena är att bli av med en konkurrent och besvärlig granne, och den andra är att det handlar om pengar, mycket pengar, för tjuvjägarna men framför allt för dem som säljer tigerdelarna vidare. 

Vi måste se till att efterfrågan minskar på tigerprodukter och här arbetar WWF tillsammans med regeringar och myndigheter i många länder, inte minst i Kina. Informationskampanjer, gärna med kända ambassadörer, är viktiga för att nå ut till och förändra attityder och värderingar hos dem som handlar med illegala djurprodukter.

För att stoppa tjuvjägarna jobbar vi med att förbättra skyddet av tigrarna och de skogar där tigrarna lever. Detta innebär fler parkvakter, bättre utrustning och bra utbildning. Vi arbetar även med att skapa bra alternativ till tjuvjakten och genom att hjälpa till att ordna andra inkomstkällor som turism och trädplantering.

Det är även viktigt att minska konflikterna mellan tigern och de människor som bor nära tigern. Vi arbetar mycket med att minska behovet av att gå till skogs för ved och vatten. WWF finansierar biogasanläggningar, solelpaneler och effektiva spisar som ersätter behovet av ved. Vi har också byggt upp ett nätverk av informatörer i byarna som rapporterar till WWF när tamdjur blir dödade av tiger eller andra hotade rovdjur. WWF betalar då djurägaren direkt och ser till att det rapporteras till myndigheterna. På så sätt har WWF ökat toleransen hos lokalbefolkningen och kraftigt minskat antalet förgiftade tigrar.

Det här är bara några konkreta exempel på saker som våra tigerfaddrar är med och stöttar. Utan stödet från faddrarna skulle vårt arbete utan tvekan inte vara lika framgångsrikt.

Vill du också vara med och hjälpa oss att få tigern att överleva?
Gör en insats som gör skillnad – bli Tigerfadder idag!
www.wwf.se/bli-tigerfadder

 

Djur · WWF
Av Sandra - 6 september 2013 19:54

Ja, det är det vi arbetar för men det är en tuff utmaning. Vi har redan sett en ökning i Indien och Nepal men samtidigt kommer det rapporter om dödade tigrar med jämna mellanrum. I Indien har 50 tigrar rapporterats döda i år och 225 stycken under de tre senaste åren. I Indien finns det 1700 vilda tigrar enligt deras senaste räkning. Totalt finns det 3200 vilda tigrar kvar.

Just nu planerar flera tigerländer att göra nya tigerräkningar. Nepal är precis klara och resultaten är, som vi tidigare berättat, över förväntan. En ökning med hela 63% till nästan 200 tigrar gör Nepal till det land som kanske först når målet om Tx2, dvs dubbelt så många tigrar. 

Ryssland, Bhutan och Indien ska också börja en ny tigerräkning. Men det kommer att ta lång tid innan vi får nya resultat eftersom det tar lång tid att räkna. I Indien är det till exempel mer än ett 32000 kvadratkilometer stort område i 17 olika delstater som ska undersökas. WWF är naturligtvis involverade i det här arbetet och ansvarar bland annat för utbildningen av övrig personal.

För att lyckas dubbla antalet tigrar till 2022 behöver vi ett fortsatt starkt politiskt stöd. Det är också viktigt att fortsätta arbeta tillsammans med lokalbefolkningen som lever nära tigern. 

Utan de senaste årens arbete hade tigerns situation varit mycket svår idag. Det här arbetet är möjligt tack vare det stora stöd som vi får från privatpersoner runt om i världen. Våra tigerfaddrar i Sverige gör en stor skillnad – Tack för ert stöd!

Vi behöver fler som hjälper till. Bli Tigerfadder du med!
www.wwf.se/bli-tigerfadder

 

Djur · Kattdjur · WWF
Av Sandra - 4 september 2013 20:34

Att leva nära tigrar är inte enkelt. Det finns hela tiden en risk för både människor och deras tamdjur vilket samtidigt innebär en risk för tigerns överlevnad. WWF samarbetar därför med lokalbefolkningen för att få till lösningar som gör det möjligt för människor och tigrar att leva som grannar.

Det är viktigt att snabbt agera på de tigerkonflikter som uppstår och tillsammans diskutera hur de bäst kan lösas och undvikas. Vårt arbete har lett till färre konflikter och därmed en större tolerans och vilja att skydda tigrarna. Se vår film om du vill veta mer om detta.

Tjuvjakten är ett gissel. Den drivs av en enorm efterfrågan på tigerdelar. Vi har förbättrat skyddet med fler parkvakter, men det behövs ännu fler samt bättre utrustning och utbildning. När det gäller att stoppa den illegala handeln så har flera informationskampanjer varit framgångsrika och i Kina har till exempel ledande e-handelsbolag slutat sälja tigerprodukter via Internet. Många länder har också skärpt sina straff och ökat sina insatser för att stoppa smugglingen.

Av Sandra - 4 september 2013 09:42

För tre år sedan möttes ledare och ministrar från alla tigerländer i St. Petersburg. Det här stormötet var unikt då det var första gången någonsin som ett högpolitiskt möte enbart handlade om en enskild art, tigern. Mötet gav resultat. Alla parter enades om en plan för att fördubbla antalet tigrar till år 2022. Deltagarna gav dessutom konkreta finansiella löften för att säkerställa planens genomförande.

WWF har varit en drivande part till att det här mötet ägde rum. Många av de texter som ligger till grund för projektet är skrivna av WWFs tigerexperter och vår roll är nu att se till så att alla parter följer och genomför planen. Till exempel samordnar våra lokala kontor arbetet och de assisterar även sina respektive myndigheter.


Hur har det gått då?

WWF har ett bra samarbete med alla tigerländers regeringar och det finns ett stort politiskt stöd för projektet. Extra glädjande är att ländernas regeringar samarbetar med varandra, vilket är en bra förutsättning för att få fler, större och bättre skyddade tigerområden. I Indien har till exempel antalet skyddade områden fördubblats, i Thailand är ett tidigare planerat dammbygge stoppat och Kina har fått nya stora skyddade områden på gränsen mot Ryssland. Större yta ger tigern bra möjligheter till att föröka sig.

Hittills kan vi konstatera att några av länderna tar arbetet mer på allvar än andra och i dessa länder ser vi positiva resultat. Indien har varit framgångsrika så här långt och det är bra eftersom mer än varannan vild tiger finns just i Indien. I Indien har antalet tigrar ökat från 1400 till 1700 på fem år! Fler positiva nyheter kommer från Nepal. Här har antalet tigrar ökat med hela 63% sedan senaste räkningen som gjordes 2009.

Men det finns också områden där det sannolikt inte går att rädda tigrarna. Det ser tyvärr inte alls bra ut i Laos, Kambodja och Vietnam. Det är inte ens säkert att det finns några vilda tigrar kvar i dessa länder.

Utan vårt och andras arbete hade situationen för tigern varit ännu svårare idag. Resultaten i Indien ger hopp om tigerns framtid och det finns fortfarande mycket mer kvar att göra. Vill du vara med och säkra tigerns överlevnad? Bli Tigerfadder idag!
www.wwf.se/bli-tigerfadder


På bilden ser ni två stycken 6 veckor gamla tigerungar. De är bengaliska tigrar och lever i Indien. Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

Djur · Kattdjur · WWF
Av Sandra - 3 september 2013 16:12

WWF arbetar globalt för att stoppa den illegala djurhandeln och tjuvjakten. Det är en organiserad internationell brottslighet som sker i en allt större skala. Just nu räknas detta som den 5:e största illegala verksamheten sett till hur mycket pengar som handeln omsätter.

Det kan vara svårt att greppa hur stort och allvarligt det här egentligen är. Vi har lagt ut den här filmen som på ett tydligt sätt beskriver vad det handlar om, hur farligt det är och att det inte enbart hotar djuren utan även oss människor och vår globala säkerhet. 

Filmen är drygt 7 minuter lång och är på engelska utan svensk text. Vi vill också varna för att det finns starka bilder i filmen. Men se filmen. Den är mycket viktig och förklarar varför WWF lägger så mycket kraft och resurser för att få ett slut på detta elände. 

När ni har sett filmen får ni väldigt gärna hjälpa oss att sprida den vidare. Vi vill att så många som möjligt ska förstå hur allvarligt det här är. Det är en förutsättning för att vi ska lyckas nå en förändring. 

Tack för er hjälp!

Djur · WWF

Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 19 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018
>>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text: https://nyafilmerhd.com/racing-extinction/

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se