Skylight

Alla inlägg under februari 2013

Av Sandra - 1 februari 2013 16:11

Den illegala jakten på lejon har ökat, främst är det lejon som skjuts när de angriper boskap. Lejon minskar även när deras bytesdjur försvinner allt mer. Elefanter, noshörningar och tigrar tjuvjagas mest, men när dessa arter minskar så ökar jakten även på andra arter som lejon. En ökad efterfrågan  på lejondelar som används i traditionell Asiatisk medicin är ett hot på några platser. 


Konflikter mellan människor och lejon ökar. Bara i Kenya så dödas cirka 100 lejon per år när människor skjuter dem i samband med att de hotar eller är nära boskap. I Kenya finns endast ca 2000 lejon kvar.


WWF arbetar aktivt med att stödja flera viktiga reservat och nationalparker som har en mycket stor stam av lejon inte minst Selousreservatet  i södra Tanzania och angränsande reservatet Niassa i norra Mozambique. Även områden i norra Zambia och I Kongo där lejon lever får stöd av insamlade WWF-medel från bland annat Sverige. 


Lejon klarar sig bra endast i några nationalparker och reservat


Vad få känner till är att det idag endast finns ca 32 000 - 35 000 vilda lejon i Afrika. Av dessa lever ca hälften i 6 områden. Dessa stora nationalparker och reservat är Serengeti- Masai-Mara i norra Tanzania respektive Kenya, Ruaha-Rungwa i Tanzania, Selousreservatet i södra Tanzania, Okavango i Botswana som delar population med Hwange nationalpark i Zimbabwe, samt Kruger nationalpark i Sydafrika som delar population med närliggande områden i Mozambique och Zimbabwe. För artens fortlevnad är det viktigt att dessa stora områden skyddas för alltid. Samt att korridorer fungerar mellan områden även över landsgränser. Bytestillgången är viktig för att hålla uppe lejonstammen och det finns nu oftast endast gott om antiloper och bufflar i reservat och nationalparker. Den senaste översynen av Afrikas lejon kan läsas här.


På senare tid har stora resurser från bland annat WWF lagts på områden somSelous. Reservatet har en avgörande betydelse inte bara för lejon, Afrikas största population med 7500 lejon( inklusive närliggande områden som Mikumi nationalpark och även utanför reservatet) utan även för bland annat hotade vildhundar och elefanter. Selous stora ekosystem skapar även ett bättre klimat för människor i området och de viktiga floderna i ett relativt orört system är en viktig vattenresurs.

Källa

ANNONS
Av Sandra - 1 februari 2013 16:02

Lodjuret tillhör familjen kattdjur. Pälsen är mer eller mindre fläckig med gulbrun bottenfärg som blir ljusare på vintern. Svansen är kort med svart spets. På öronen sitter svarta örontofsar. Svansspetsen och örontofsarna förstärker öronens och svansens hållning och gör lodjurets kroppsspråk tydligare. 
 

Ett skyggt skogsdjur

Lodjur är skygga, ensamlevande skogsdjur som trivs särskilt bra i bergig och brant terräng. De håller revir, områden som de försvarar mot andra lodjur. Reviret "doftas in" med urinmarkeringar. Ett lodjurs hemområde varierar mellan 3 och 7 kvadratmil, större i norra Sverige än i Bergslagen, och större för hannar än för honor. Det viktigaste bytesdjuret är rådjur, men lodjuret anpassar sina matvanor efter tillgången. I  renskötselområdena äter det mest renar, särskilt under vintern. I områden med lite rådjur är harar och skogshöns (tjäder, ripa, orre) vanliga byten.

Ett lodjur som jagar smyger försiktigt fram mot bytet. När avståndet är 20 till 30 m attackerar det blixtsnabbt. Större byten dödas med ett bett i strupen, mindre med ett bett i nacken. Om anfallet misslyckas ger lodjuret snart upp jakten, och väntar istället på nästa chans.

 

Ensamstående mamma

Parningstiden är i mars-april. I maj-juni föder honan en till fyra ungar som hon ensam tar ansvar för. Ungarna följer sin mamma i nästan ett år. Av henne lär de sig bl a att jaga och döda byten. När ungarna är knappt två år blir de könsmogna. 


Känslig för jakt

Vid sekelskiftet fanns det nästan inga lodjur kvar i Sverige. Under en period av fridlysning 1927 till 1942 återhämtade sig stammen, och vid 1980-talets början fanns det lodjur i nästan hela landet. När antalet återigen minskade blev lodjuret åter fridlyst i hela landet 1991. Alltför hård jakt i kombination med rävskabb är troligen orsak till nedgången. Idag finns lodjuret förmodligen i alla landskap utom på Öland och Gotland. Men söder om en linje Dalsland-Värmland-Västmanland-Norra Uppland föds det få, eller inga, ungar. Det sker en spridning söderut, med cirka 3-4 mil per år. Det motsvarar den sträcka honorna behöver röra sig för att komma till nästa "lediga" hemområde! Trots att lodjuret är fridlyst förekommer det olaglig jakt, särskilt i områden där snöskoter underlättar uppspårandet.


Visste du att...

... lodjuret inte kan ryta som de stora kattdjuren. De kan däremot spinna, jama, yla och fräsa.

... i dagsljus ser lodjuret lika bra som en människa, men i svagt ljus ser det ungefär sex gånger bättre än vi. Det beror bl a på ett kraftigt ljusreflekterande skikt i ögat, bakom näthinnans synceller. Ljus som passerar näthinnan utan att absorberas reflekteras och kan stimulera syncellerna en gång till. Att kattögon lyser så kraftigt i strålkastarljus beror just på detta reflekterande skikt.

... lodjurets styva och långa morrhår är mycket känsliga för beröring och används vid jakt i mörker.

... lodjuret har en hårkudde under trampdynorna som skyddar mot snö och kyla.

... lodjuret kan dra in klorna, precis som en katt. De är utspärrade under jakten, förstås, och ger fäste när det är halt.

Källa

ANNONS
Av Sandra - 1 februari 2013 15:14

naturepl.com" src="http://pandaplanet.se/sites/default/files/styles/tema_round_corner/public/snoleo1.jpg" alt="" />

Med en yta tre gånger större än Sveriges, men med en befolkning på bara drygt två och en halv miljon människor, kan det tyckas att Mongoliet borde vara befriat från miljöproblem förorsakade av människan. Så är det tyvärr inte och djur och växter hukar under trycket. De stora rovdjurens verklige "doldis" - den mytomspunna snöleoparden är en av de hotade arter som WWF skyddar.


Stora delar av landet är oberörda av utvecklingen, men när en förändrad livsstil nu också närmar sig Mongoliets stäpper och vilda berg så ökar också trycket på landets få naturresurser.

Stora delar av befolkningen lever fortfarande som nomader och mängden tamboskap är nu så stort att betestrycket från tamdjuren på flera håll blivit alldeles för högt. Det gäller speciellt getterna, vars antal på senare år ökat mycket kraftigt.

Mycket tamboskap betyder också mat för snöleoparden, vilket naturligtvis bäddar för konflikter mellan boskapsägare och leoparder. Den kraftmätningen vinner, som så ofta, människan och den olagliga jakten på snöleopard är utbredd.


Fakta: Snöleopard (Panthera uncia)

Snöleoparden är den mest okända av alla de stora rovdjuren. Den lever i otillgängliga bergsområden i Altaibergen, Hindukush och Himalaya där den oftast bara gör sig synlig några korta sekunder - och då bara för det byte som den tänker slå! Att den dessutom mest är nattaktiv bidrar förstås till att den är så sällan sedd. Den lever på bergsstäpper och i de låglänta barrskogar som finns på höjder från ca 1 500 meter. Under sommarmånaderna kan den jaga ända uppe på 6 000 meters höjd.

En snöleopard blir 120-160 cm lång. Till detta kommer svansen som mäter ca 90 cm. Den har en päls som är gråare i tonen än vanlig leopard. På vintern blir den något ljusare. Eftersom temperatur-äxlingarna är mycket stora ändras snöleopardens päls också mycket i tjocklek mellan årstiderna. Även tassarnas undersida är klädda med hår. Det har två fördelar. Dels isolerar det mot kyla, dels hjälper det till att fördela tyngden bättre i lös snö.

Snöleopardens bytesdjur är flera, bl a argalifåret, som är världens största vilda fårart. Den jagar också stenbockar högt upp i bergen, samt hjortar, gaseller och diverse smådjur. Snöleoparden är en mästare i att hoppa och den jagar oftast genom att smyga sig fram mot bytet, varefter den fäller bytet i ett jättesprång från sex till femton meter. Eftersom det ofta är långt mellan bytesdjuren har snöleoparden stora revir, troligen upp emot 10 kvadratmil.

I fångenskap har snöleoparder levt upp till 15 års ålder.

Snöleoparden räknas till de stora kattdjuren, som lejon och tiger, men har samtidigt det gemensamma med små kattdjur att den inte kan ryta.

För närvarande finns bara mellan 4 500 - 7 000 snöleoparder kvar i de 12 länder i Asien där snöleoparden lever. Antalet i Mongoliet uppskattas till ca 1 000 djur.

Den vackra pälsen i kombination med att snöleoparden också tar tamboskap gör att tjuvjakten är omfattande. Tjuvjägarna har också den fördelen att det finns för få poliser, nationalparksvakter och andra övervakande instanser som kan övervaka de stora områden där tjuvjakten pågår.

Källa

Av Sandra - 1 februari 2013 14:52

Det är nästan overkliga bilder. På kort tid har den tyska djurparken Serengeti-Park fått tigerungar och lejonungar. Alla är vita. TYSKLAND. Du har förmodligen aldrig sett något sötare. Här leker de bara ett par månader gamla vita lejonungarna med de jämngamla vita tigerungarna. Det är den tyska djurparken Serengeti-Park som fått jackpot.

Det är dock inte helt smärtfritt att avla fram vita tigrar och lejon. Färgmutationerna är resultatet av flera generationers inavel. I USA är där avel av vita tigrar, lejon och geparder förbjudet, skriver Huffington Post.

Här får ungarna sin första medicinska undersökning:

Av Sandra - 1 februari 2013 14:48

Jackson, homofobi, Pitbull, USA, Homosexuell, HundUSA, Homosexuell, Pitbull, homofobi, Jackson, Hund

En amerikansk hund var nära att mista livet. Han hade försökt para sig med en annan hane och ägaren ville inte ha någon homosexuell hund. Men hunden räddades av internet. 
TENNESSEE. Homofobi har verkligen ödesdigra konsekvenser. Det fick en stackars hund erfara i amerikanska Jackson på onsdagen. Han lämnades in på en hundgård av sin ägare med ordern att han skulle avlivas.

Anledningen? Hunden hade försökt para sig med en annan hane.

Eftersom gården inte hade någon plats var tiden knapp - inom ett dygn skulle blandrasen (amerikansk bulldog/pitbull) avlivas. De ansvariga vände sig till Facebook och bad någon vänlig själ att adoptera honom. Bara över natten hade 4 000 personer delat bilden, skriver Buzzfeed.

Folk erbjöd sig att adoptera honom eller åtminstone betala för att han skulle flyttas till en gård där han inte skulle avlivas. Till slut hittades någon som ville hjälpa hunden - Stephanie Fryers. Hon döpte honom till Elton.

– Han har varit ganska rädd för allting, vilket är förståeligt. Men han gillade bilturen, säger hon till ABC News.

Källa

Av Sandra - 1 februari 2013 14:45

 Conifer High School,  Flipper, Studenter, Robot, Katt Conifer High School, Studenter, Katt,  Flipper, Robot Conifer High School, Studenter, Robot,  Flipper, Katt Flipper, Robot, Katt,  Conifer High School, StudenterStudenter,  Conifer High School, Katt,  Flipper, Robot

Katten Flipper föddes med ett fel på sin ryggrad så att hon inte kan använda sina bakben. Nu kan en grupp studenter ha hjälpt henne att gå igen. ASPEN PARK. Veterinärerna höll precis på att förbereda avlivningen av den stackars katten Flipper när en grupp studenter på Conifer High School fick en idé.

De byggde bakhjul åt katten, som inte kan använda sina bakben på grund av ett medfött fel på ryggraden. Det fina med konstruktionen är dock att den förhoppningsvis ska kunna göra så att Flipper i framtiden kan gå och springa runt helt på egen hand.

– Hennes ryggrad var vriden. Så när halva hennes kropp är på väg framåt är den andra halvan på väg åt sidan, berättar en veterinär i Youtubeklippet.

"Älskar katter och att bygga saker"

Som bekant älskar internet katter, och frågan är nu om Blitz Robotic Club kan tilldelas någon form av Nobelpris. Det vill i alla fall tekniksajten Mashable.

– Jag älskar katter och jag älskar att bygga saker, säger en av studenterna.

Se klippet där Flipper får springa för första gången:


Källa

Av Sandra - 1 februari 2013 14:37

”Minigrisen” i vardagsrummet.

När polisen besökte en kvinna i Gävletrakten upptäcktes ett smärre zoo.

I vardagsrummet bodde en förväxt minigris.

Och på toaletten satt en inlåst papegoja.

 

Länsveterinärenheten i Gävle har haft fullt upp den senaste tiden, skriverGefle Dagblad.

För några veckor sedan fick myndigheten tips om djurplågeri i en lägenhet och gjorde ett hembesök.

Hittade leguan

I lägenheten hittades amfetaminpåverkade ungdomar – och en lång rad misskötta djur.

– En papegoja var inlåst på toaletten så att den inte skulle bli uppäten av en avmagrad hund, säger Lars Bondesson, chef på Länsveterinärenheten till Gefle Dagblad.

Enligt tidningen var hunden ivrig att få komma ut från den smutsiga lägenheten.

Där fanns vidare ett tiotal råttor som rörde sig fritt och en leguan på 120 centimeter.

Växte oväntat

Men också större djur upptäcktes.

I vardagsrummet stod en gris, som enligt Lars Bondesson ”luktade hemskt”.

– Hon hade fått den i tron att det var en minigris, men sedan hade den vuxit till sig ordentligt, säger han.

Till skillnad från hunden som ska säljas vidare gick det dock sämre för grisen.

– Mannen som tog emot grisen tröttnade på den efter ett par timmar och sköt den, säger Lars Bondesson till GD.

Källa

Djur · Udda
Av Sandra - 1 februari 2013 14:18

Några andra är den svarta tigern som säga vara mörkgrå/ljussvart med svarta ränder. Och den andra vit utan ränder.

Jag hittade inga bilder på den svarta eftersom den är så ovanlig och har bara setts ca 10 gånger det senaste århundradet.

Men den vita däremot finns det bilder på här:


Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 19 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2013 >>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text: https://nyafilmerhd.com/racing-extinction/

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se