Skylight

Alla inlägg under december 2012

Av Sandra - 19 december 2012 15:35

Det har dykt upp både videos, fotografier och döda exemplar av vad man tror kan vara den legendariska chupacabra.


Namnet chupacabra kan grovt översättas till ”getsugare” och kommer sig av att varelsen sägs döda boskap och dricka deras blod.


De första rapporterna om chupacabra kommer från 1970-talet då en liten stad kallad Moca terroriserades av en varelse som de kallade ”Vampyren i Moca”.
Många bönder rapporterade att de hade förlorat delar av sin boskap och alla djur som dött hade två små hål i nacken, samt saknade mycket blod.


Sedan dess har rapporterna seglat in från större delen av Sydamerika, Mexico och USA. På senare år har man lyckats döda i alla fall två exemplar av ett underligt djur som man tror kan vara den legendariske chupacabra. Ett utav dessa döda djur har dock identifierats som en slags prärievarg, och förklarats som ett missbildat exemplar. Det är dock underligt att det tycks finnas en hel stam med ”missbildade coyotes” och man kan börja fundera på var man drar gränsen mellan ras och missfoster.


Det jag själv funderar över är att även om själva bloddrickandet kanske är en myt så är det ändå mycket möjligt att de här prärievargarna är grunden för myten – och därmed faktiskt ÄR chupacabras. Det ena utesluter inte det andra. Prärievargar utesluter inte att det finns en undergrupp som numera kallas chupacabra, och att denna är så ovanlig att den fått många fasansfulla egenskaper tillskriven sig.

Källa

 

En annan teori kan vara att de ''missbildade prärievargarna'' faktiskt livnär sig på blodet från djuren till skillnad från vanliga prärievargar som livnär sig på köttet. 

Bilder på hur man först trodde att Chupacabran såg ut:


Sen fick folk bilder på Chupacabran och hittade döda exemplar och så här såg de ut: (OBS för känsliga!)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Coyote_with_mange.jpg

Bilder på djur Chupacabran har dödat:

ANNONS
Av Sandra - 18 december 2012 20:19

Angående pälsfärgen finns två varianter. Den första varianten är gråaktig och den andra varianten rödbrun. Tidigare räknades dessa varianter som två olika arter och bara den gråa varianten hade namnet jaguarundi. Bägge varianter förekommer i samma utbredningsområde och de parar sig även med varandra. Ungarna är sedan antingen grå eller rödbruna.

Dessa kattdjur är aktiva på natten och jagar gnagare, kaniner, fåglar och reptiler. Djuret går på marken och med hjälp av sin smala kropp kommer jaguarundin även genom tät vegetation. Den har förmåga att klättra men undviker helst att stiga på träd. De är bra på att simma och i vissa regioner består bytena till större delen av fisk.

Dräktigheten varar i cirka 65 dagar och sedan föder honan två eller tre ungdjur. Vanligtvis parar sig jaguarundin två gånger per år.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Jaguarondi_portrait.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Jaguarondi_2.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Puma_yaguarondi.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Herpailurus_yagouaroundi_Jaguarundi_ZOO_D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Jaguarondi_1.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Herpailurus_yagouaroundi_cacomitli.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Jaguarundi-s.jpg

ANNONS
Av Sandra - 18 december 2012 20:11

Iriomotekatt


Djuret är liten och aktiv på natten. Katten upptäcktes 1967, av biologen Imaizumi, på den västjapanska ön Iriomote där arten är endemisk. Den lever nära vatten, gärna på stränder eller odlad mark, där den jagar fåglar (bland annat gråfotad bandrall), insekter, krabbor och smådäggdjur. Bergstrakterna i öns centrum undviks vanligen. Det finns troligen inte mer än 100 individer, var och en med sitt eget revir. Hannarnas revir är cirka 3 kvadratkilometer stora och överlappar varandra. Det händer även att hannar byter territorium. Honor stannar hela livet i samma revir som i genomsnitt är 1,75 kvadratkilometer stort och honornas revir är avgränsade mot varandra.

Parningstiden på öns tempererade regioner ligger vanligen mellan februari och mars, ungarna föds därför främst i maj. Katten föder efter cirka 60 dagars dräktighet 1–4 ungar, i en bergspricka eller ett ihåligt träd. Katten når vuxen ålder efter 10–12 månader. Den kan bli upp till 15 år gammal men dör vanligen tidigare när det tappat sina tänder.

Arten har den minsta populationen av alla kattdjur och även det minsta utbredningsområdet. Ön Iriomote är bara 290 kvadratkilometer stor. Iriomotekatten skyddas enligt japanska lagar, men den hotas genom habitatförlust och dödas ibland i trafiken. Populationen uppskattades 1994 till cirka 100 individer, och fram till 2002 var antalet stabilt. Efter nyare iakttagelser antas att beståndet minskar, och därför listas arten av IUCN som akut hotad.

http://24.media.tumblr.com/tumblr_lppypiCtxa1r1rmmbo1_500.jpg

Av Sandra - 18 december 2012 19:58

Afrikansk guldkatt


Arten förekommer regnskogen i västra och centrala Afrika samt i höga bergsområden. I Östafrikas torra skogar är de ganska sällsynta och ibland tar enskilda individer utflykter till den öppna savannen. Afrikanska guldkatter finns till exempel i följande naturvårdsområden: Salonga, Ruwenzori, Virunga, Garamba och Queen Elizabeth.Djuret kännetecknas av att det ofta gömmer sig och är mycket skyggt. Arten är aktiv på natten och vilar på dagen gömd i tät vegetation. Trots att den har bra förmåga att klättra jagar den vanligen på marken. Byten utgörs till exempel av möss, hyraxar, dykarantiloper, fåglar och mindre primater.Det är inte mycket känt om guldkattens sätt att fortplanta sig. Enligt berättelser av Afrikas ursprungsbefolkning föder honan bara ett ungdjur åt gången men i djurparker iakttogs födelsen av tvillingar i flera fall. Dräktigheten varar i ungefär 78 dagar och ungdjuret är vid födelsen cirka 200 gram tungt. Hanar blir könsmogna efter 20 månader och honor redan efter 11 månader.I tolv afrikanska stater existerar ett jaktförbud beträffande guldkatten och djuret står under lagens skydd. Vissa bönder påstår att djuret härjar i anläggningar med tamhöns men dessa händelser förekommer antagligen sällan. Hos några pygméer görs kläder av guldkattens päls och hud och djurets svans utgör en talisman under elefantjakten.

       

Av Sandra - 18 december 2012 19:49

Leopardkatt

Leopardkatten lever alltid i närheten av vattenansamlingar men annars ställer djuret inga större anspråk. Den finns i tropisk regnskog, i barrskogar, på gräsland och i bergsregioner. Den är inte skygg för människans bosättningar och ibland syns leopardkatter som vandrar över odlingsmark.

Utbredningsområdet sträcker sig från Amurregionen i sydöstra Sibirien över Korea och Kina till Indien, Pakistan och Indonesien. Arten finns på flera öar som Jeju, Tsushima, Taiwan, Hainan, Sumatra, Borneo, Java, Bali, Lombok och flera öar av centrala Filippinerna. I dessa områden skiljas arten i flera underarter, som ibland listas som självständiga arter.Leopardkatten är aktiv på natten och lever utanför parningstiden ensam. På dagen vilar den i håligheter i träd eller bergssprickor. Den vistas vanligen på marken men har bra förmåga att klättra. Djuret är inte vattenskyggt och simmar för att komma över floder eller för att jaga fiskar. På så sätt når leopardkatten mindre öar i närheten av fastlandet. Bytesdjuren utgörs av möss, hardjur, fåglar, kräldjur och insekter samt fiskar och kräftdjur.

I vissa regioner, huvudsakligen i Kina, jagas djuret för pälsens skull. Europeiska stater importerar idag inga pälsar från leopardkatten men ett större antal levereras till Japan. Hela beståndet räknas inte som hotad men i vissa områden blev djuret sällsynt.

Iriomotekatten (Prionailurus iriomotensis) räknades tidigare som en underart till leopardkatten, men denna utgör idag en egen art.

Kattrasen Bengal uppkom som en korsning mellan tamkatt och leopardkatt.

Bengal:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Bengal_katzen.jpg

Leopardkatten:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Bengalkatze.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Stavenn_Felis_bengalensis_00.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Leopard_Cat_Tennoji.jpghttp://www.felineconservation.org/uploads/5902_leopard_cat.jpg

Av Sandra - 18 december 2012 19:39

Platthuvudkatt


Arten är ungefär lika stor som en huskatt med en kroppslängd av 45 centimeter och en svanslängd av 15 centimeter. Kännetecknande är kattens platta huvud som gav arten sitt namn samt små öron och korta extremiteter. Ögonen är däremot stora.

Pälsens grundfärg är rödbrun. På grund av att hårets spetsar är vit ser katten ibland silveraktig ut. Ibland förekommer otydliga fläckar på kroppen. Alltid synlig är däremot bleka strimmor på huvudet mellan ögonen.Tidigare levde platthuvudkatten i Thailand och Malaysia samt på Sumatra och Borneo. 1985 listades arten som utdöd men under 1990-talet hittades några individer som hade överlevd. Enligt zoologernas bedömning finns idag små grupper i Malaysia och på Sumatra. Habitatet utgörs av tropisk regnskog där platthuvudkatten förekommer i träskmarker och längs floder och insjöar.Det är inte mycket känt om artens levnadssätt då katten är mycket sällsynt. Det antas att platthuvudkatten har ett liknande beteende som fiskarkatten. Den skulle alltså jaga fiskar och groddjur samt mindre fåglar och däggdjur. Enligt obekräftade berättelser äter den även frukter.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Flat-headed_cat_1_Jim_Sanderson.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Plionailurus_planiceps_cropped.png

Rostfläckig katt


Det finns två populationer av den rostfläckiga katten, en i södra Indien och den andra på Sri Lanka. Dessa lever i olika habitat. Medan populationen på Sri Lanka lever i tropisk regnskog bebor den indiska populationen mera torra och öppna regioner. Enligt en teori blev den rostfläckiga katten i Indien undanträngt av leopardkatten från sitt ursprungliga område. På Sri Lanka finns inga leopardkatter och därför stannade den rostfläckiga katten kvar i de mera gynnande skogarna.

Varje individ lever ensam och jagar på natten och även i andra hänseende liknar beteendet leopardkattens levnadssätt. Byten utgörs av fåglar, små gnagare, ödlor och insekter. Katten har bra förmåga att klättra i träd men vistas vanligen på marken.

Per kull föds en till tre ungar men ett ungdjur är vanligast.I viss mån förekommer rostfläckig katt som husdjur. I några regioner jagas katten av den lokala befolkningen för köttets skull.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Rostkatze_Zoo_Berlin.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Rostkatze.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Rustyspottedcat.jpg

Av Sandra - 18 december 2012 19:32

En katt som föredrar vatten? Ja, den utrotningshotade fiskarkatten lever framför allt i vårmarker och mangroveträsk i tropiska Asien och den älskar att bada! Fiskarkatten är en liten katt som visar oss att katter gillar visst vatten! Den lever i våtmarker, vid sjöar och floder samt i mangroveträsk i tropiska Asien. Som namnet avslöjar, lever den mest av fisk, som den jagar i vattnet. Den kastar sig glatt i och fångar sina fiskar, men den tar också grodor, ormar, kräftor och andra djur som finns i och omkring vattnet. De kan dyka och man har också sett dem stå och skopa upp fisk på land med sina tassar. Fiskarkatten har dock inga speciella anpassningar till sitt liv i vatten. Till exempel ser deras tassar ut precis som andra katters och de har inte simhud mellan klorna! De kan dock inte dra in klorna helt och hållet. .Fiskarkatterna lever vanligvis själva och hanen och honan träffas vid parning. Honan är dräktig i drygt tre månader och sedan föder hon en till fyra ungar. Hon föder i en ihålig trädstam, en klippskreva eller i ett tätt, skyddat buskage. Ungarna föda blinda, men öppnar ögonen efter ca. 16 dygn. De diar sedan sin mamma i fyra till sex månader. De stannar hos mamman i upp till ett och ett havt år innan de är redo att lämna henne och söka sig ett eget revir. Det sägs att pappan ibland stannar hos honan och hjälper henne med ungarna, men det har inte fullt ut kunnat bekräftats av forskare.

IUCN uppskattade 2006 att beståndet är mindre än 10 000 vuxna exemplar.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Portrait_of_a_Fishing_Cat_at_Taronga.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Fishing_Cat_Pessac_zoo.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Prionailurus_viverrinus_at_Cincinnati_Zoo.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Lynx01.jpeghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Prionailurus_viverrinus.jpg

Av Sandra - 18 december 2012 18:32

Pallaskatten har längst päls bland alla vildkatter och kan leva på upp till 4800 meters höjd, en bergsinvånare med kraftig kropp och korta, stadiga ben. Den är anpassad till kallt klimat och hittar boplatser på klippor eller i gamla gryt. Pallaskatten jagas främst för sin päls.

En pallaskatt blir könsmogen vid ett års ålder. Parning sker i januari-februari och honan är dräktig i drygt tre månader. Därefter föds en kull ungar i en bohåla. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Manoel.jpg

Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 19 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14
15
16
17 18 19 20 21 22 23
24
25 26
27
28 29
30
31
<<< December 2012 >>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text: https://nyafilmerhd.com/racing-extinction/

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se