Skylight

Alla inlägg under december 2012

Av Sandra - 17 december 2012 16:26

Kvaggan som ser ut som en blandning mellan en zebra och en häst fanns i Sydfrika och närgränsande länder. Under 1600-talet fanns det gott om arten, men allt eftersom Sydafrika fick sitt goda rykte om jaktparadis dödades det 1000-tals Kvaggor varje år. 1883 dog den sista Kvaggan på Artis Zoo i Amsterdam.

http://gloop.se/wp-content/uploads/2010/06/Quagga.jpg
Idag görs försök på att återuppliva denna vackra ras genom korsningar mellan Zebror och Hästar(Zorse). Trots likheterna i utseendet är dessa ”nykvaggor” förstås inte genetiskt identiska med den utdöda underarten. De är mycket få och inga lever vilt.


http://gloop.se/wp-content/uploads/2010/06/Quagga1.jpg

Lite bilder:

Källa

ANNONS
Av Sandra - 14 december 2012 14:26


Lodjuret tillhör familjen kattdjur. Pälsen är mer eller mindre fläckig med gulbrun bottenfärg som blir ljusare på vintern. Svansen är kort med svart spets. På öronen sitter svarta örontofsar. Svansspetsen och örontofsarna förstärker öronens och svansens hållning och gör lodjurets kroppsspråk tydligare. 
 

Ett skyggt skogsdjur

Lodjur är skygga, ensamlevande skogsdjur som trivs särskilt bra i bergig och brant terräng. De håller revir, områden som de försvarar mot andra lodjur. Reviret "doftas in" med urinmarkeringar. Ett lodjurs hemområde varierar mellan 3 och 7 kvadratmil, större i norra Sverige än i Bergslagen, och större för hannar än för honor. Det viktigaste bytesdjuret är rådjur, men lodjuret anpassar sina matvanor efter tillgången. I renskötselområdena äter det mest renar, särskilt under vintern. I områden med lite rådjur är harar och skogshöns (tjäder, ripa, orre) vanliga byten.


Ett lodjur som jagar smyger försiktigt fram mot bytet. När avståndet är 20 till 30 m attackerar det blixtsnabbt. Större byten dödas med ett bett i strupen, mindre med ett bett i nacken. Om anfallet misslyckas ger lodjuret snart upp jakten, och väntar istället på nästa chans.

 

Ensamstående mamma

Parningstiden är i mars-april. I maj-juni föder honan en till fyra ungar som hon ensam tar ansvar för. Ungarna följer sin mamma i nästan ett år. Av henne lär de sig bl a att jaga och döda byten. När ungarna är knappt två år blir de könsmogna.


Känslig för jakt

Vid sekelskiftet fanns det nästan inga lodjur kvar i Sverige. Under en period av fridlysning 1927 till 1942 återhämtade sig stammen, och vid 1980-talets början fanns det lodjur i nästan hela landet. När antalet återigen minskade blev lodjuret åter fridlyst i hela landet 1991. Alltför hård jakt i kombination med rävskabb är troligen orsak till nedgången. Idag finns lodjuret förmodligen i alla landskap utom på Öland och Gotland. Men söder om en linje Dalsland-Värmland-Västmanland-Norra Uppland föds det få, eller inga, ungar. Det sker en spridning söderut, med cirka 3-4 mil per år. Det motsvarar den sträcka honorna behöver röra sig för att komma till nästa "lediga" hemområde! Trots att lodjuret är fridlyst förekommer det olaglig jakt, särskilt i områden där snöskoter underlättar uppspårandet.


Visste du att...

... lodjuret inte kan ryta som de stora kattdjuren. De kan däremot spinna, jama, yla och fräsa.


... i dagsljus ser lodjuret lika bra som en människa, men i svagt ljus ser det ungefär sex gånger bättre än vi. Det beror bl a på ett kraftigt ljusreflekterande skikt i ögat, bakom näthinnans synceller. Ljus som passerar näthinnan utan att absorberas reflekteras och kan stimulera syncellerna en gång till. Att kattögon lyser så kraftigt i strålkastarljus beror just på detta reflekterande skikt.


... lodjurets styva och långa morrhår är mycket känsliga för beröring och används vid jakt i mörker.


... lodjuret har en hårkudde under trampdynorna som skyddar mot snö och kyla.


... lodjuret kan dra in klorna, precis som en katt. De är utspärrade under jakten, förstås, och ger fäste när det är halt.

Källa

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Lynx_lynx2.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Lynx_lynx-4.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Lynx_lynx_cub_20050709.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Lynx_kitten.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Lynx_lynx_poing.jpg

ANNONS
Av Sandra - 14 december 2012 14:16


Kris för den spanska lon!


Endast högst 150 (2012) vuxna exemplar återstår av det spanska lodjuret. Det gör den till det mest hotade kattdjuret i världen.
Enligt Luis Suarez på WWF i Spanien så finns det troligen endast tre "stabila" vilda populationer kvar i södra Spanien. Det är endast på dessa ställen som djuren kan sägas ha en chans i det vilda och där man vet att de får ungar.WWF uppmanar den spanska regeringen och det regionala styret i Andalusien att implementera ett uppfödningsprogram och se till att artens habitat skyddas på bästa sätt.WWF har aktivt arbetat med skyddet av den spanska lon och presenterat en aktionsplan för att rädda arten.


 
Viktigt är även att det finns gott om kaniner i lons jaktmarker. Den spanska lon är ungefär hälften så stor som lodjuret som finns i Sverige och lever nästan uteslutande på kaniner.

Spansk lo med unge


© WWF /Ministerio de Medioambiente y Junta de Andaluciandar.
Fakta
Den  spanska lon har en fläckig päls.Spansk lo (panterlo) är en utrotningshotad art som troligen enbart lever i Spanien, möjligen även i Portugal. Arten försvann från Portugal 2001 men 2010 har en spansk lo observerats i landet. Det var en sändarmärkt individ från Spanien som var inne och vände i Portugal.En vuxen hona väger runt 10 kg. Hanen ca 13 kg. Längd: hona upp till 88 cm, hane runt 1 meter.De dödar även konkurrenter som rävar, mungo samt förvildade katter och hundar.
Tidigare har den spanska lons artstatus debatterats men fossila fynd, morfologiska skillnader och genetiska bevis visar att det är en egen art med det latinska namnet lynx pardinus.
Arten är trots att den är skyddad utsatt för en hel del som att fastna i fällor för kaniner och även den ökande biltrafiken dödar lodjur.I nationalparken  Doñana i södra Spanien lever landets största population av vilda spanska lodjur. En av grundarna av nationalparken på 1960-talet var Världsnaturfonden WWF. WWF söder fortfarande aktivt nationalparken med den hotade lon. Nationalparken är även en av europas finaste fågelvåtmarker.

Källa

Av Sandra - 14 december 2012 14:06

 

Fossan är det största rovdjuret på Madagaskar och påminner kanske lite om en katt i kroppen. De är dock inga katter utan ett mycket spciellt djur som tillhör gruppen viverriderna!

Ingår i EEP
Utrotningshot: Sårbar(VU)

Allmänt

Fossorna är ett rovdjur som endast finns på Madagaskar, den stora ön utanför Afrikas kust. De är extremt anpassade till att klättra i träd. Deras stora, hårlösa trampdynor ger dem bra grepp på trädgrenar och den långa svansen hjälper dem att hålla balansen. De har också likt katterna, klor som kan dras in en bit. Fossorna är det enda rovdjur där den huvudsakliga födan är primater. På Madagaskar lever halvaporna lemurer och det är främst dem som fossorna jagar. Även om man anser fossan vara ensamlevande har man nyligen observerat en jakt där flera fossor gemensamt jagade en lemur, fångade den och sedan delade på bytet. Detta antyder att de inte är så ensamlevande som man först trott! Fossorna kommunicerar med varandra bland annat genom att sprida sekret från sina doftkörtlar som sitter under svansen. Fossor är mest aktiva på natten men det är inte ovanligt att man också ser dem aktiva på dagarna.

Familjeliv

Fossorna har ett ovanligt parningssystem. Honorna brunstar en gång om året. Under en veckas tid, ockuperar då honan ett träd och där under samlas flera hanar. De slåss om honan och ropar till henne med speciella läten. Hanarana slåss alltså om att få tillgång till att komma upp i trädet. Honan parar sig med flera hanar under denna vecka och parningen sker uppe i trädet. Denna parningsstrategi som går ut på att en hona har monopol på både parningsplats och på vilken ochhur många hanar hon ska para sig med, verkar vara unik i djurvärlden. Efter drygt tre månaders dräktighet föder honan så många som upp till sex ungar, men oftast mellan två och fyra. Hon föder dem på ett avskilt ställe såsom en en klippskreva, i en gammal termitstack eller en trädhåla. Ungarna föds blinda och tandlösa. Ungarna lämnar bohålan efter tre månader, och de fortsätter dia sin mamma tills de är upp til fem månader. Efter ett år är de redo att lämna modern och skaffa ett eget revir. Fossahonor har ett mycket speciellt könsorgan. När de unga honorna är mellan 8 och 18 månader, växer deras klitoris och blir ett penisliknande organ. När honan blir äldre, minskar det penisliknande organet igen och man är inte säker på funktionen av detta fenomen.

Hot mot fossan

Nyliga studier visar att det finns färre än 2500 fossor kvar i världen. En av huvudanleningarna till att detta helt unika djur är så hotat, är att dess livsmiljö förstörs. Skogarna huggs ned och de få fossor som finns lever i isolerade och fragmenterade i små skogsområden. En anna anledning som akut hotar fossorna är att lokalbefolkningen ser fossorna som ett skadedjur och dödar dem i stora mängder.

Källa

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Cryptoprocta_ferox.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Cryptoprocta_Ferox.JPG

Fossa CloseupFossa

Av Sandra - 14 december 2012 13:49

Grottlejon (Panthera leo spelaea) är en förhistorisk underart av lejon som levde under istiden, cirka 300 000 till 10 000 år sedan, på den kontinent som senare skulle bli Europa.

Grottlejonet förekom på stäppen i norr och halvöknarna i söder. Lejonet jagade stora gräsätare som den förhistoriska hästen, jättehjort, ren och mammutkalvar. Ifrån grottmålningar och skulpturer tror man att grottlejonet hade svaga tigerränder, svans med tofs och vissa hanar hade primitiv man. Paleontologerna anser att grottlejonet dog ut på grund av att deras bytesdjur dog ut. Människans jakt kan också ha varit en bidragande orsak.

Grottlejon levde antingen i par eller ensamma. Av skelett återfunna i Tjeckien uppskattas hanen ha varit ungefär 3,5 meter lång, hade en mankhöjd på cirka 1,5 meter och vägde 270–320 kilogram medan honan vägde ungefär 175 kilogram. I jämförelse väger dagens afrikanska lejonhane 150–272 kilogram och grottlejonet var ungefär 30% större än dagens afrikanska lejon.

Grottlejonet kategoriseras oftast som en underart till lejon men sentida genetiska studier indikerar att det kan röra sig om en egen art.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Hoehlenloewe_CaveLion_hharder.jpg

Källahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/European_cave_lion_%28Panthera_leo_spelaea%29_-_Mauricio_Ant%C3%B3n.jpg

Av Sandra - 14 december 2012 13:33

Binturongen är ett asiatsikt djur som ibland kallas björnkatt. Den har ett ansikte som en katt, en kropp som en björn, långa morrhår och en gripsvans! Binturongen ser ut som ett sött litet gosedjur, men kan vara ganska ilsken om den blir missnöjd.

Utrotningshot: Sårbar(VU)

Allmänt

Binturongen är ett fachinerande djur som lever i Sydostasien. Den är ett rovdjur och  tillhör djurgruppen vivveriderna, dit genetter och civeter också hör. Bland de svenska djuren kan man säga att den påminner mest om mårdar.  Det är ett av två rovdjur som har gripsvans. Det andra djuret har lika roligt namn, nämligen den Sydamerikanska kinkajoun. Varför den heter binturong är det ingen längre som minns. Det gamla språket man använde när binturongen fick sitt namn, är nämligen utdött. Trots att den är ett rovdjur, äter den mest frukt, men små däggdjur och insekter slinker också ned. Binturongen har också en egendomlig lukt. En del tycker att den luktar nygjorda popcorn, andra tycker den luktar kokosnöt! Den lever i trädkronorna i tät regnskog. De är duktiga klättrare och kan klättra ned ur ett träd med huvudet först. De har stor hjälp av sin gripsvans när de ska  klättra, men också när de håller fast sig för att nå goda frukter som hänger långt ut på en gren.

Binturonger har en mycket viktig uppgift i regnskogen som fröspridare. Frukterna de äter innehåller frön, som passerar genom tarmen och bajsas ut på ett nytt ställe där de kan gro.

Familjeliv

Binturongen är ett av få däggdjur som har fördröjd implantation. Det innebär att honan parar sig med en  hane, hennes ägg blir befruktat, men det växer inte fast i hennes livmoder och börjar utvecklas förän långt senare. Vår svenska grävling använder sig av samma metod för att ungarna ska utvecklas och födas under de mest optimala förhållandena på året! Binturonghonan kan alltså para sig när som helst på året, men ungen föds när det är bäst förhållanden. Binturongen lever generellt ensam. Honan är större än hanen. Hanen letar upp en hona när hon är redo att para sig, antagligen känner han på lukten när hon är det. Hanen kan stanna hos honan ett tag efter parning och till och med efter att ungen fötts. Ungen föds med slutna ögon och gömmer sig i mammans tjocka päls den första tiden.

Hot mot binturongen

Binturongen hotas av den snabba skogsskövling som Sydostasien genomlider just nu. Den jagas också för sin päls skull, samt för att man använder binturongen i traditionell asiatisk medicin. Det tidigare så vanliga djuret, har nu blivit ovanligt och binturongen räknas som sårbar i naturen.

Parken Zoo och binturongen

Parken Zoo arbetar med att sprida information om varför binturongen är hotad. Sydostasien är idag drabbat av en av världens största massutrotningar av djur. Intensiv skogsskövling, jakt och ett ständigt ökande befolkningstryck gör att de flesta asiatiska djur står på randen till utrotningshot. Du kan bidra genom enkla saker såsom att aldrig köpa produkter med palmolja eller saker gjorda av regnskogsträd.

Källa

http://babyanimalzoo.com/wp-content/uploads/2011/09/binturong-babies.jpg

Av Sandra - 13 december 2012 19:27

Nästa djur är Dronten.

Dronten klassificeras som en nära släkting till duvorna och levde på Mauritius fram till slutet av 1600-talet. Det fanns åtminstone två (kanske tre) olika arter av drontfåglarna. Karaktäristiskt för dem var de grova benen, den tjocka näbben, som var längre än huvudet med en nedåtböjd spets, och att de hade mycket små och förkrympta vingar, vingfjärdrar och stjärtfjädrar. Dronten saknade flygförmåga och var en relativt tung och långsam fågel. På bilder (teckningar, målningar och graveringar) som finns kvar idag ser den väldigt tjock ut, men det kan bero på att exemplaren som avbildades varit övergödda.

Dronten saknade rovdjur eller andra hot i sin omgivning tills människor upptäckte Mauritius i slutet av 1400-talet och inom loppet av ca. 200 år lyckades man utrota den gulliga fågeln. Sannolikt kan huvudorsaken varit ditförda djur som grisar, råttor och apor som plundrade dronternas bon, men även att man högg ned stora delar av skogen. Drontköttet sägs inte ha varit något höjdare att äta.

1973 upptäckte forskare att Calvariaträden, som enbart återfinns på Mauritius, var på väg att dö ut pågrund av avsaknaden av dronten. Den åt antagligen trädets frön som aktiverades i tarmsystemet. För att rädda trädet matade man kalkoner med frön istället och numera kallas även trädet för drontträd.

Det finns inga uppstoppade exemplar av dronten kvar idag, det sista, som fanns på Oxford’s Ashmolean Museum, brann upp 1755. Däremot finns ett ägg på ett museum i sydafrika och skelett på diverse andra museum (enligt Wikipedia).

På engelska (och många andra språk) heter fågeln dodo som tragiskt nog även är synonym med dumskalle och idiot – ett hån mot den bortgångna fågeln.

Källa

Bilder:

Av Sandra - 13 december 2012 19:10

Igår skrev jag om ett utdött djur och idag tänker jag skriva om några till. Jag börjar med pungvargen.

Pungvarg, som även kallades för Tazmanian Tiger, är det största kända pungdjuret i modern tid. Arten levde bara i Tazmanien och när emigranter började kolonisera ön vid 1800 talet sjönk Pungvargens population drastiskt. Människan förstod inte vad det var för djur och dessutom blev den ”Tazmanske tigern” anklagad för att riva får, vilket ledde till skottpengar för varje skjutet exemplar. Detta är förmodligen inte sant då arten mestadels jagade mindre djur. 1936 var djuret officiellt utrotat och det sista kända exemplaret som dog ut var i fångenskap. 

Källa

Bilder:


Translate

Always in my heart

Presentation

Välkommen till Sveriges enda blogg om Larry Stylinson!

Jag heter Sandra och är 19 år, jag har ett stort intresse för människor och våra skillnader och likheter. 
Visa min presentation

Sanningen om Larry Stylinson

Larry Stylinson - Är namnet för romansen mellan Louis Tomlinson och Harry Styles från One Direction. One Direction var med i X-Factor 2010 där de kom på tredje plats. Namnet kom från början när flera fans märke att Louis och Harry var närmare än de andra killarna.(Liam,Niall och Zayn) Först var det ett 'bromance' namn, att de bara var jättenära vänner men sedan började vissa av fansen märka att det fanns mer under ytan. Och då splittrades fandomen i två delar de som såg deras kärlek och de som trodde på lögnerna. Larry shippers kallas vi som såg, trodde och stöttade deras kärlek. 

Omröstning

Har du lärt dig något nytt här?
 Ja
 Nej

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14
15
16
17 18 19 20 21 22 23
24
25 26
27
28 29
30
31
<<< December 2012 >>>

Kategorier

Letar du efter något speciellt?

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Skylight med Blogkeen
Följ Skylight med Bloglovin'

Besöksstatistik

Tips

Racing Extinction Se här med svensk text: https://nyafilmerhd.com/racing-extinction/

Böcker

Catch My Breath 

En fantastisk bok som du behöver läsa om du är ett fan av One Direction så att du lättare ska kunna förstå deras liv.

Veckans Musik

Hjälp till!

Home.     


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se